stream jelentése magyarul a szótárban

Összesen 137 jelentés felelt meg a keresésnek. stream magyarulstream meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A stream gyakorisága, jelentéseA stream gyakorisága, jelentéseA stream gyakorisága, jelentéseA stream gyakorisága, jelentéseA stream gyakorisága, jelentése
Többes száma: streams

stream képe

stream jelentese magyarul
Példamondatok
This stream discharged into the Seine. = Ez a patak a Szajnába ömlött.
Ige
A szó gyakorisága:A stream gyakorisága, jelentéseA stream gyakorisága, jelentéseA stream gyakorisága, jelentéseA stream gyakorisága, jelentéseA stream gyakorisága, jelentése
Ragozás: to stream, streamed, streamed
Inges alak: streaming
E/3: streams
kivet
mos
leng, libeg, lobog

tears streamed down her cheeks

könnyek patakzottak az arcán

stream forth

feltör, kibuggyan, kiárad, kiömlik

stream in

beáramlik, beözönlik

stream out

kitódul, kiözönlik

stream through

keresztülözönlik
Példamondatok
Light streamed out. = Fény özönlött ki.

stream jelentése kifejezésekben

jet stream

kondenzcsík

easy stream

nyugodt folyású folyó

japan stream

kuro-sivo

to stream in

beáramlik
beözönlik

to stream out

kitódul
kiözönlik

up the stream

szemben az árral

laminar stream

lamináris áramlás

to stream forth

kibuggyan
kiömlik

to tap a stream

folyóvizet elvezet
folyóvizet lecsapol
folyóvizet levezet

tumbling stream

rohanó patak

tributary stream

mellékfolyó

to come on stream

termelni kezd
üzemelni kezd

to go with the stream

úszik az árral

side stream tributaries

mellékfolyók
oldalhozzáfolyások

to wade across s stream

átgázol egy folyón

to swim against the stream

ár ellen úszik

don't swap horses while crossing the stream

a folyó közepén nem lehet lovat váltani

streamy

folyókban gazdag
patakzó
ömlő

streamer

csücskös zászló
hullámos papírszalag
kolumnás címsor
lobogó
zászló
zászlócska
árbocszalag
üstökös farka

streamers

fénysugárnyaláb
napfáklya
napudvar kilövellései
szerpentin
szerpentinszalag
északi fény

streamful

vízben bővelkedő
vízbő
vízfolyásokban bővelkedő

streaming

csurgó
csörgedező
folyás
folyó
hangáram
patakzó
szintezés (iskolában)
szélben lobogó
áramlás
áramló
ércmosás folyóvízben
ömlés
özönlés
özönlő

streamlet

patak
ér

streamless

folyó nélküli (vidék)
áramlás nélküli

streamline

akadálytalan folyás
akadálytalan áramlás
sima folyás
sima áramlás
áramvonal

streamling

kis patak
patakocska

stream-gold

alluviális arany
folyammedri arany
mosott arany

streamlined

mai ízlésnek megfelelő
modern
áramvonalas

streamliner

áramvonalas jármű

upstream

felvíz-oldali
felvízi
folyás ellen
szűkítés előtti
vízfolyáson felfelé
ár ellen

midstream

folyó közepe
középvonal (folyóé)

mainstream

főáram

slipstream

légcsavarsugár
légcsavarszél

instreaming

beáramló

to streamline

korszerűsít
modernizál
áramvonalaz

screw streamer

csavargőzös

don't swap horses in midstream

a folyó közepén nem lehet lovat váltani