ér angolul a szótárban

Összesen 946 jelentés felelt meg a keresésnek. ér angolul
Ige

elér valamit (hely, cél)

reach, hit, attain

értéke van

be worth something
Példamondatok
When will we reach the city? = Mikor érjük el a várost?
Főnév

ér (testben)

vein

ér (patak)

brook

ér jelentése kifejezésekben

ér vkit

to betide

ér vmit

to be worth sg

ér vhova

to arrive at sg
to attain to sg
to come to sg
to get to sg
to hit sg
to reach

ér vmihez

to touch

ér vmeddig

to extend as far as
to reach to sg
to stretch as far as

ér (kábelé)

heart

ér valamit?

is it any dogs bottom?

ér vkit vmi

to befall, befell, befallen

ér vmennyit

to be worth sg

eredményt ér el

to get results

ér-

vascular

érő

aging

éra

era

érc

metal
ore

érc-

metallic

érem

medal

érez

to feel, felt

érik

to addle
to ripen

érme

coin
mint

érés

maturation
maturity

érces

brazen
metallic

érckő

metal

érdek

interest

érdem

desert
excellence
merit

érdes

choppy
coarse
harsh
hirsute
muddy
ragged
raspy
rough
rugged
rusty
scraggy

érett

mature
mellow
ripe
seasoned

érint

to affect
to concern
to feel, felt
to hit
to hit, hit
to shave
to skim
to touch
to touch on
to touch upon

érlel

to age
to mellow
to ripen

érdemi

substantive

érintő

tangent

érkező

comer
coming

ércesít

to mineralize

ércpénz

coinage
hard cash
hard money

érdekel

to concern
to interest
to intrigue

érdekes

interesting
intriguing
juicy
quaint
readable

érdemel

to claim
to deserve
to merit

érdemes

deserving
meritorious
rewarding
to worth while
virtuous
worthwhile
worthy

érdesen

raspingly

éretlen

callow
crude
green
immature
sophomoric
sour
tender
unfledged
unripe
unseasoned
vealy
verdant

érintői

tangential