right jelentése magyarul a szótárban

Összesen 127 jelentés felelt meg a keresésnek. right magyarulright meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A right gyakorisága, jelentéseA right gyakorisága, jelentéseA right gyakorisága, jelentéseA right gyakorisága, jelentéseA right gyakorisága, jelentése
Középfoka: righter
Felsőfoka: the rightest

right képe

right jelentese magyarul
jobb

be right

jól gondolja, igaza van
Példamondatok
Get my right side! = A jobb oldalamat is!
The Captain is right. = A kapitánynak igaza van.
Határozószó
A szó gyakorisága:A right gyakorisága, jelentéseA right gyakorisága, jelentéseA right gyakorisága, jelentéseA right gyakorisága, jelentéseA right gyakorisága, jelentése
jobbra
pontosan
azonnal
nagyon
Példamondatok
It is the second floor on the right. = A második emeleten van, jobbra.
You will be all right. = Jól megleszel.
Főnév
A szó gyakorisága:A right gyakorisága, jelentéseA right gyakorisága, jelentéseA right gyakorisága, jelentéseA right gyakorisága, jelentéseA right gyakorisága, jelentése
Többes száma: rights
jog
Példamondatok
Yes, it is right that way. = Igen, az a helyes irány.
There it is, on the right. = Ott van, a jobb oldalon.
Ige
A szó gyakorisága:A right gyakorisága, jelentéseA right gyakorisága, jelentéseA right gyakorisága, jelentéseA right gyakorisága, jelentéseA right gyakorisága, jelentése
Ragozás: to right, righted, righted
Inges alak: righting
E/3: rights

right jelentése kifejezésekben

right off

azonnal
máris
rögtön
tüstént

right away

azonnal
máris
rögtön
tüstént

right here

éppen itt

right abeam

oldalirányban
éppen oldalt

right face!

jobbra át!

right there

éppen ott

right of way

elsőbbség
szolgalom
áthaladási elsőbbség
útszolgalom

right tackle

jobbszerelő

right of drip

esővíz levezetésének joga

right halfback

jobbfedezet

right of common

használat
használati jog

right at the top

legtetején

right at the start

mindjárt az elején

by right

jog szerint
jogosan

not right

helytelen
jogtalan

extreme right

szélső jobboldal
szélső jobboldali
szélsőjobb

to turn right

jobbra kanyarodik

he's all right

egész jól van
megbízható ember
rendes ember

might is right

aki bírja marja
mindig az erősnek van igaza

he has right to

joga van vmihez

sy's right hand

jobb keze vkinek
vkinek a jobb keze

to get sg right

pontosan megért vmit
tisztáz
tisztáz vmit

in the right place

helyén
maga helyén
megfelelő helyen

you are dead right

teljesen igazad van
tökéletesen igazad van

if I right remember

ha jól emlékszem

to exercise a right

jogot érvényesít

constitutional right

alkotmányos jog

it will right itself

majd magától rendbe jön
majd rendbe jön

to turn to the right

jobbra fordul
jobbra kanyarodik

to assign a right to sy

jogot átenged vkinek
jogot átruház vkire

to abuse sy right and left

kígyót-békát kiált vkire

to get right inside a part

beleéli magát a szerepbe

to put sy in the right way

helyes nyomra vezet vkit
megmutatja az utat vkinek
útba igazít vkit

to work on the right lines

helyes úton halad
jó irányban halad

he is right but you are wrong

neki igaza van de neked nincs

he has the exclusive right to sg

kizárólag neki van joga vmire

he is not quite right in his head

nem egészen normális
nincs ki mind a négy kereke

to be on the right side of thirty

harmincon innen van
még nincs harminc éves

his head is screwed on the right way

helyén van az esze
jó feje van

rightly

helyesen
jogosan
méltán