pontosan angolul a szótárban

Összesen 44 jelentés felelt meg a keresésnek. pontosan angolul
Határozószó

pontosan képe

pontosan angolul

időben

punctually, exactly, on time, sharp

helyesen, jól, pontosan

aright, correctly, exactly, just, justly
Példamondatok
I always arrive punctually. = Mindig pontosan érkezem.
Exactly at that moment, he stepped in. = Pontosan abban a pillanatban belépett.
Arrive on time! = Pontosan érkezz!
He arrived at eight o'clock sharp. = Pontosan nyolckor érkezett.
To put it correctly, she didn't enjoy the party at all = Hogy pontosan fogalmazzak, egyáltalán nem élvezte a partit.

pontosan jelentése kifejezésekben

pontosan ez!

just so!

pontosan így

just so

pontosan ő az

he is the very man

pontosan bele

smack
smack in the middle

pontosan így!

just so!

pontosan akkor

on

pontosan ugyanaz

selfsame
the very same
very same

pontosan érthető

distinct

pontosan öt font

five pounds just as it stands

pontosan egy hete

just a week ago

pontosan egy évre

a year to the day

pontosan egybevág

to register

pontosan kivehető

distinct

pontosan tud vmit

to know sg off pat

pontosan meghatároz

to define

pontosan egy szinten

on a dead level

pontosan megért vmit

to get sg right

pontosan tíz shilling

just ten shilling

pontosan azon a helyen

in this very place

pontosan ezen a helyen

in this very place

pontosan megjelöli a lőtávolságot

to take key ranges

pontosan meghatározza a lőtávolságot

to take key ranges

pontosan tartja magát az utasításokhoz

to confine oneself to instructions

nem tudom pontosan megmondani

I cannot rightly say

kereket pontosan középre beállít

to centre a wheel dead true

az előadás pontosan nyolckor kezdődik

the curtain rises at eight sharp

halálpontosan

dead on

hajszálpontosan

on the dot
on the tick

hajszálpontosan rögzít

to pinpoint

hajszálpontosan eltalál

to pinpoint

hajszálpontosan megállapít

to pinpoint