helyes angolul a szótárban

Összesen 103 jelentés felelt meg a keresésnek. helyes angolul
Melléknév

helyes képe

helyes angolul

válasz, megoldás, döntés

right, correct

pontos, precíz

accurate, exact, precise

etikailag helyes

right, ethical, honourable

megjelenésre

nice, sweet, lovely, pretty
Példamondatok
Who knows the correct answer? = Ki tudja a helyes választ?

helyes jelentése kifejezésekben

helyes szó

right word

helyes irány

beam

helyes kis nő

she is not amiss

helyes kiejtés

received pronunciation

helyes angolság

queen's English

helyes irányban

on the beam

helyes kifejezés

proper expression
right word

helyes megítélés

appreciation

helyes értesülés

pukka gen

helyes úton halad

to work on the right lines

helyes útra vezet

to put right
to set right

helyes hangot üt meg

to touch the right key

helyes kiejtésre tanítás

speech correction

helyes nyomra vezet vkit

to put sy in the right way
to put sy on the right track

helyes és pártatlan ítélet

just and lawful decision

így helyes

it is the correct thing

letér a helyes útról

to go wrong

letért a helyes útról

to be off the rails

nem a helyes irányban

off the beam

rakomány helyes rendezése

trim of the hold

eltalálja a helyes választ

to get the answer right

megtalálja a helyes hangot

to strike the right note

helyes!

all right!
okay!
quite so!
that's agreed!
that's right!
that's the cheese!
that's the staff!
that's the stuff!
that's the ticket!

helyesel

to approve
to approve of
to assent
to endorse
to favor
to favour
to hold with
to indorse

helyesen

aright
correctly
duly
fair
justly
on the beam
properly
right
rightly
true
well

helyes

positive

helyesbít

to amend
to correct
to rectify

helyesség

advisedness
correctness
justness
propriety
seemliness
soundness

helyesírás

spelling

helyesebben

more truly

helyesen leír

to spell
to spell, spelt

helyesen jár el

to do the right thing

helyesen megfejt

to nick

helyesen ítél meg

to appreciate

helyesebben szólva

or rather

helyesen gondozott

well-kept

helyesen választott

felicitous

helyesen alkalmazott

felicitous

helyesen fogalmazott

well worded

helyesen gondolkozik

to think along the right lines