pass jelentése magyarul a szótárban

Összesen 103 jelentés felelt meg a keresésnek. pass magyarulpass meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A pass gyakorisága, jelentéseA pass gyakorisága, jelentéseA pass gyakorisága, jelentéseA pass gyakorisága, jelentéseA pass gyakorisága, jelentése
Ragozás: to pass, passed, passed
Inges alak: passing
E/3: passes

pass urine képe

pass urine jelentese magyarul
átad, passzol

pass away

elhuny, meghal

pass as/pass for

elmegy valamiként/valaminek

pass something down

örökül hagy valamit

pass into something

valamivé válik, átalakul

pass off

lezajlik

pass out

elájul

pass over something

átsiklik valamin, átmegy valamin

pass round something

körbejár valamit, megkerül valamit

pass something up

lemond valamiről, felad valamit
Példamondatok
I cannot pass by it. = Nem tudok elmenni előtte.
And years will pass. = És múlnak majd az évek.
What will happen if I pass the test today? = Mi lesz, ha ma átmegyek a vizsgán?
When did the Vicar pass away? = Mikor halt meg a tiszteletes úr?
You could easily pass for his sister. = Úgy néz ki, mintha a testvére lenne.
Stay down or you will pass out again. = Maradj ülve, mert megint elájulsz.
We cannot pass over a mountain. = A hegyen nem jutunk át.
Pass up the pack! = Add föl a csomagot!
Főnév
A szó gyakorisága:A pass gyakorisága, jelentéseA pass gyakorisága, jelentéseA pass gyakorisága, jelentéseA pass gyakorisága, jelentéseA pass gyakorisága, jelentése
Többes száma: passes
szoros, hágó
Példamondatok
'They pass!' whispered Tarzan. = Elhaladnak! - suttogta Tarzan.
Boarding pass, sir? = Beszállókártya, uram?
Pass the ball! = Passzold a labdát!
Did you pass? = Sikerült a vizsga?

pass urine jelentése kifejezésekben

pass

betűzés
engedély
fogas
füstjárat
hegyszoros
hengerüreg
hágó
igazolvány
kaliber
kézmozdulat
levizsgázás
művelet
műveletelem
passzolás
sikeres letétel (vizsgáé)
szoros
átadás
áteresztő
átfutás
áthaladás

to pass

bevezet
elfogad
elfogadtat
elhalad
elkönyvel
elléptet
elmegy
elmúlik
eltelik
eltölt
eltűnik
elvonultat
előfordul
előz
felülmúl
halad
határozatba megy
keresztülmegy
megelőz
meghal
meghalad
megszavaz
megtörténik
megy
múlik
nem vesz észre
passzol
telik
továbbad
továbbhalad
tölt
történik
túlhalad
túljut
átad
áthalad
átmegy (vizsgán)
átsiklik vmin