pass jelentése magyarul a szótárban

Összesen 171 jelentés felelt meg a keresésnek. pass magyarulpass meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A pass gyakorisága, jelentéseA pass gyakorisága, jelentéseA pass gyakorisága, jelentéseA pass gyakorisága, jelentéseA pass gyakorisága, jelentése
Ragozás: to pass, passed, passed
Inges alak: passing
E/3: passes

pass képe

pass jelentese magyarul
átad, passzol

pass away

elhuny, meghal

pass as/pass for

elmegy valamiként/valaminek

pass something down

örökül hagy valamit

pass into something

valamivé válik, átalakul

pass off

lezajlik

pass out

elájul

pass over something

átsiklik valamin, átmegy valamin

pass round something

körbejár valamit, megkerül valamit

pass something up

lemond valamiről, felad valamit
Példamondatok
I cannot pass by it. = Nem tudok elmenni előtte.
And years will pass. = És múlnak majd az évek.
What will happen if I pass the test today? = Mi lesz, ha ma átmegyek a vizsgán?
When did the Vicar pass away? = Mikor halt meg a tiszteletes úr?
You could easily pass for his sister. = Úgy néz ki, mintha a testvére lenne.
Stay down or you will pass out again. = Maradj ülve, mert megint elájulsz.
We cannot pass over a mountain. = A hegyen nem jutunk át.
Pass up the pack! = Add föl a csomagot!
Főnév
A szó gyakorisága:A pass gyakorisága, jelentéseA pass gyakorisága, jelentéseA pass gyakorisága, jelentéseA pass gyakorisága, jelentéseA pass gyakorisága, jelentése
Többes száma: passes
szoros, hágó
Példamondatok
'They pass!' whispered Tarzan. = Elhaladnak! - suttogta Tarzan.
Boarding pass, sir? = Beszállókártya, uram?
Pass the ball! = Passzold a labdát!
Did you pass? = Sikerült a vizsga?

pass jelentése kifejezésekben

pass mark

elégséges eredmény
elégséges osztályzat

free pass

szabad átjárás
szabad átkelés
szabadjegy

to pass by

elhalad vmi mellett
elnéz
figyelmen kívül hagy
megelőz
mellőz
továbbmegy

to pass up

elmulaszt
elszalaszt
felad vmit
lemond vmiről

to pass off

elmúlik
lefolyik
lezajlik
rásóz

to pass out

elhagyja az iskolát
elveszti eszméletét
elájul
kiad
kimegy
kioszt
meghal
végez

to pass into

bejut
belép
felvételt nyer
gazdát cserél
tulajdonost cserél
válik vmivé
átalakul vmivé

to pass over

mellőz vmit
átad
átmegy vmin
átsiklik vmin
átsuhan vmin

boarding pass

beszállókártya

to bring pass

előidéz

to pass along

elmegy vmi mellett
kézről kézre ad
továbbad
végigmegy

to pass round

körbead
körbejár
megkerül

to pass water

vizel

all-night pass

egész éjszakára szóló kimaradási engedély

to pass a bill

törvényjavaslatot elfogad

to pass across

pezsdítő
átmegy

to pass muster

kiállja a próbát

to pass an exam

leteszi a vizsgát

to pass through

tapasztal
áthalad
átmegy
átpaszíroz
áttör
átél

to pass upon sg

bírálatot gyakorol vmin
dönt vmilyen ügyben
kritikát gyakorol vmit
véleményt mond vmilyen ügyben

to bring to pass

előidéz

to pass sg to sy

eljuttat vkinek vmit

to pass the buck

becsap
másra hárítja a felelősséget
másra tolja a felelősséget
átejt

to pass the dope

leadja a drótot

to pass unmarked

hagyja elmenni a füle mellett
nem kelt figyelmet
nem vesz tudomásul
nem vesz észre
nem veszik észre
észrevétlen marad
ügyet sem vet rá

to pass the proof

imprimál

to pass undetected

nem veszik észre
észrevétlen marad

to pass the customs

átesik a vámvizsgálaton
átjut a vámon

to pass with honours

kitüntetéssel végez

to pass remarks on sy

megjegyzéseket tesz vkire

to pass round the hat

gyűjt
gyűjtést rendez
tányéroz

to pass strictures upon

kifogásol
kritizál
megbírál

to pass sg upon sy as sg

rásóz vkire vmit vmi gyanánt

to make a pass at a woman

kikezd egy nővel

to pass sg upon sy for sg

rásóz vkire vmit vmi gyanánt

international customs pass

nemzetközi gépkocsi-igazolvány
triptik

to pass a sentence upon sy

elítél vkit
ítéletet mond vki felett

to pass over sg in silence

elnéz vmit
hallgat vmiről

passed

tudomásul szolgál

passes

átmegy