pass jelentése magyarul a szótárban

A passes a pass ige 3. személyű alakja.
Összesen 50 jelentés felelt meg a keresésnek. pass magyarulpass meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A pass gyakorisága, jelentéseA pass gyakorisága, jelentéseA pass gyakorisága, jelentéseA pass gyakorisága, jelentéseA pass gyakorisága, jelentése
Ragozás: to pass, passed, passed
Inges alak: passing
E/3: passes

passes képe

passes jelentese magyarul
átad, passzol

pass away

elhuny, meghal

pass as/pass for

elmegy valamiként/valaminek

pass something down

örökül hagy valamit

pass into something

valamivé válik, átalakul

pass off

lezajlik

pass out

elájul

pass over something

átsiklik valamin, átmegy valamin

pass round something

körbejár valamit, megkerül valamit

pass something up

lemond valamiről, felad valamit
Példamondatok
I cannot pass by it. = Nem tudok elmenni előtte.
And years will pass. = És múlnak majd az évek.
What will happen if I pass the test today? = Mi lesz, ha ma átmegyek a vizsgán?
When did the Vicar pass away? = Mikor halt meg a tiszteletes úr?
You could easily pass for his sister. = Úgy néz ki, mintha a testvére lenne.
Stay down or you will pass out again. = Maradj ülve, mert megint elájulsz.
We cannot pass over a mountain. = A hegyen nem jutunk át.
Pass up the pack! = Add föl a csomagot!
Főnév
A szó gyakorisága:A pass gyakorisága, jelentéseA pass gyakorisága, jelentéseA pass gyakorisága, jelentéseA pass gyakorisága, jelentéseA pass gyakorisága, jelentése
Többes száma: passes
szoros, hágó
Példamondatok
'They pass!' whispered Tarzan. = Elhaladnak! - suttogta Tarzan.
Boarding pass, sir? = Beszállókártya, uram?
Pass the ball! = Passzold a labdát!
Did you pass? = Sikerült a vizsga?

passes jelentése kifejezésekben

it passes my comprehension!

nekem ez magas!

compasses

körző

pair of compasses

körző

a pair of compasses

körző

forgive us our trespasses

bocsásd meg a mi vétkeinket