can jelentése magyarul a szótárban

Összesen 164 jelentés felelt meg a keresésnek. can magyarulcan meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A can gyakorisága, jelentéseA can gyakorisága, jelentéseA can gyakorisága, jelentéseA can gyakorisága, jelentéseA can gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to can, could,

A can olyan segédige, amely leggyakrabban képességet, lehetőséget és engedélyt vagy tiltást fejez ki.

  1. Amikor képességet fejez ki (tud, képes): Zsombor can swim very well.=Zsombor nagyon jól tud úszni.
  2. Amikor lehetőséget fejez ki. Valaki megtehet, csinálhat valamit (-hat, -het): I can't use my father's car.=Nem használhatom apám autóját.
  3. Amikor engedélyt vagy tiltást fejez ki: I can park here.=Én parkolhatok itt.

can képe

can jelentese magyarul
-hat, -het
-hatna, -hetne
Példamondatok
She can swim. = Ő tud úszni
Főnév
A szó gyakorisága:A can gyakorisága, jelentéseA can gyakorisága, jelentéseA can gyakorisága, jelentéseA can gyakorisága, jelentéseA can gyakorisága, jelentése
kanna, bödön
Példamondatok
sprinkling can = öntözőkanna

can jelentése kifejezésekben

can you fit the lid on?

rá tudod erősíteni a tetejét?
rá tudod szerelni a tetejét?

can you stay over Sunday?

itt tudod még tölteni a vasárnapot?
itt tudsz maradni vasárnap?

tin can

bádogdoboz

paint can

festékes doboz

old tin can

tragacs
ócska autó

watering can

locsolókanna
öntözőkanna

an old tin can

tragacs
ócska autó

sprinkling can

öntözőkanna

he can see well

jól lát

you only can guess

csak te tudod kitalálni

they are cup and can

elválaszthatatlan jóbarátok

I can see her no more

többé nem láthatom

no words can describe

leírhatatlan
szavakkal kifejezhetetlen

I am old as you can see

miként láthatod, öreg vagyok

now we can take it easy

most aztán nekünk áll a világ
most jól élhetünk
most könnyen élhetünk

I wonder what I can get for it

kíváncsi vagyok, mennyit kapok érte

you can always fall back on me

rám mindig számíthatsz
szükség esetén rám mindig számíthatsz

I can make a shrewd guess as to

alapos okom van gyanítani hogy

nobody can come anywhere near her

nyomába se ér senki

to bite off more than one can chew

túl nagy fába vágja a fejszéjét

it's dreadful that nothing can be done

kétségbeejtő, hogy nem lehet ezen segíteni
szörnyű, hogy nem lehet ezen segíteni

I don't know how I can bear to face him

nem tudom, merjek-e a szeme elé kerülni
nem tudom, merjek-e a színe elé kerülni

cand

GB ásv. folypát
fluorit

cant

alvilági nyelv
billentés
billenés
csibésznyelv
csoportnyelv
dőlés
faragott gerenda
faél
ferde lap
ferde szél
ferde sík
ferde él
ferdeség
fűrészelt gerenda
kantni
kegyeskedő frázisok
kántáló beszédmodor
képmutatás
lejtés
lökés
rézsútos lap
rézsútos sík
rézsútosság
sarok
szakmai zsargon
szalmai tolvajnyelv
szenteskedő frázisok
szenvelgés
szédítő beszéd
szöglet
szögletes fűrészáru
tolvajnyelv
vidám
álszent frázisok
ámító beszéd
élénk
éneklő beszédmodor

candy

cukorka
jegeccukor
kandiscukor
kokain
kokó
kábítószer
narkó
por
édesség

canna

Canna
kanna

canst

te tudsz

canto

ének

canapé

szendvics
zsúrszendvics

cant phrase

klisé
zsargon-kifejezés
üres fázis

candy-striped

élénk csíkos

can't be helped

elkerülhetetlen
menthetetlen

can't you square him?

nem tudnád vele valahogyan elintézni?

cant of the outer rail

külső vasúti sín túlemelése

to cant

dől
felbillen
felbillent
felborít
feldől
felfordít
ferdeszögben csiszol
ferdeszögben metsz
ferdén áll
ferdére vág
félrehajlít
félrelök
hajlik
horgony körül mozog
kegyes frázisokat ont
kenetes frázisokat ont
lejt
lejtőssé tesz
megbillent
megdől
megdönt
meglök
odébb lök
odébb taszít
oldalt dönt
oldalára dől
rézsútosan áll
szélez
üres frázisokat ont

jerry-can

marmonkanna

sprinkling-can

öntözőkanna

to cant a beam

dúcgerendát ferdén állít fel
dúcgerendát ferdére vág
gerendát ferdén állít fel
gerendát ferdére vág

a piece of candy

egy szem cukorka

to give sg a cant

megbillent vmit
megdönt vmit