as jelentése magyarul a szótárban

Összesen 1326 jelentés felelt meg a keresésnek. as magyarulas meaning in english
Kötőszó
A szó gyakorisága:A as gyakorisága, jelentéseA as gyakorisága, jelentéseA as gyakorisága, jelentéseA as gyakorisága, jelentéseA as gyakorisága, jelentése

as far as

-ig (távolságban), mint, ahogy

as good as

szintén

as if

mintha

as though

mintha
Példamondatok
As sure as the sun will rise. = Olyan biztos, mint ahogy a nap felkel.
As you wish. = Ahogy kívánod.
As far as the eye could see. = Ameddig csak a szem ellát.
Just take me as far as Paris. = Csak vigyél olyan messze, mint Páris.
We are as good as they are. = Mi is vagyunk olyan jók, mint ők.
As if I do not have a home to sleep at. = Mintha nem lenne hol aludnom.
It is as though we never stopped. = Mintha nem is álltunk volna meg.
Elöljárószó
A szó gyakorisága:A as gyakorisága, jelentéseA as gyakorisága, jelentéseA as gyakorisága, jelentéseA as gyakorisága, jelentéseA as gyakorisága, jelentése
mint
-ként, mint
Példamondatok
She is cold as ice. = Hideg mint a jég.
As your doctor, I am ordering you not to do this. = Mint az orvosa, azt parancsolom, hogy ne tegye.

as jelentése kifejezésekben

as of

vmilyen időponttól kezdve
vmilyen időtől kezdve

as yet

eddig még
ezideig
mai napig
mindeddig
mostanáig
még eddig

as many

ugyanannyi

as much

annyi
annyit
ugyanannyi
ugyanannyit

as such

mint olyan

as it is

mivel ez a helyzet
mivel így áll az ügy

as usual

mint rendesen
szokás szerint
általában

as a rule

rendszerint
általában

as agreed

megállapodás szerint

as to you

ami pedig téged illet

as a whole

teljes egészében

as follows

a következőképpen
alábbiakban
következőképpen
így

as good as

jóformán
szinte

as it were

azt mondhatni
hogy úgy mondjam
mintegy
mondhatni

as long as

ameddig
amennyiben
amíg
feltéve, hogy
mindaddig, amíg
míg

as much as

annyi, mint
annyira, amennyire
ugyanannyi
ugyanannyira, amennyire
ugyanannyira, mint
ugyanúgy, mint

as near as

amennyire csak
amilyen közel csak

as one man

egy emberként

as to that

ami azt illeti

as well as

valamint

as for that

ami azt illeti

as often as

valahányszor

as times go

amilyen időket élünk

as you like

ahogy parancsolja
ahogy tetszik

as a present

ajándékként

as aforesaid

mint fentebb említettük

as it stands

ahogy ma a helyzet áll

as to myself

ami engem illet
ami pedig engem illet
magam részéről

as you were!

bocsánat, nem ezt akartam mondani!
visszakozz!

as much again

kétszer annyi
kétszeres
kétszerese
még egyszer annyi

as per advice

tudósítás szerint
értesítés szerint

as per contra

ellentételként

as regards sg

illetőleg

as regards sy

illetőleg

as agreed upon

megállapodás szerint

as big as that

olyan nagy mint

as compared to

összehasonlítva

as easy as abc

könnyű, mint az egyszeregy

as easy as pie

gyerekjáték

as far as here

eddig