advert jelentése magyarul a szótárban

Összesen 66 jelentés felelt meg a keresésnek. advert magyaruladvert meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A advert gyakorisága, jelentéseA advert gyakorisága, jelentéseA advert gyakorisága, jelentéseA advert gyakorisága, jelentéseA advert gyakorisága, jelentése
Többes száma: adverts

advert képe

advert jelentese magyarul
hirdetés
Példamondatok
It is important that the number of viewers of the advert is taken into account as a quality aspect. = Fontos, hogy a hirdetés megtekintőinek számát minőségi tényezőként kell figyelembe venni.
Ige
A szó gyakorisága:A advert gyakorisága, jelentéseA advert gyakorisága, jelentéseA advert gyakorisága, jelentéseA advert gyakorisága, jelentéseA advert gyakorisága, jelentése
Ragozás: to advert, adverted, adverted
Inges alak: adverting
E/3: adverts
figyel
rátér
Példamondatok
I reminded him of the second and last point to which he had adverted. = Emlékezetébe idéztem a második és utolsó pontot is, amelyre az imént utalt.

advert jelentése kifejezésekben

I shall now advert to another matter

most más tárgyra térek át

advertent

figyelmes
ir körültekintő

advertence

figyelem

advertency

figyelem
koncentrált figyelés

advertiser

hirdető

advertising

hirdetés
hirdető
közlés
propaganda
publicitás
reklám
reklámszakma
tudósítás
tudósító
értesítés

advertisement

hirdetés
reklám

advertising van

reklámkocsi

advertising rate

hirdetési díj

advertising agent

hirdetési iroda tulajdonosa
hirdetési iroda vezetője
hirdetési ügynök

advertising sheet

reklámcédula
reklámmelléklet
reklámröplap

advertising space

hirdetési rovat

advertising agency

hirdetési ügynökség

advertising medium

hirdetési eszköz
reklámeszköz

advertising pillar

hirdetőoszlop

advertising manager

reklámfőnök

animadvert

bírálgat
rosszal
rosszall

inadvertent

figyelmetlen
gondatlan
nem szándékos

inadvertence

elnézés
figyelmetlenség
gondatlanság

to advertise

hirdet
hirdetést tesz közzé
reklámoz

inadvertently

elnézésből
figyelmetlenül
nem szándékosan
véletlenül

cinema advertisement

moziplakát

classified advertisement

apróhirdetés

through an advertisement

hirdetés útján

to put an advertisement in sg

hirdetést tesz közzé vmiben

to plaster with advertisements

hirdetésekkel teleaggat
hirdetésekkel teleragaszt

this advertisement doesn't pull

ennek a hirdetésnek nincs elég hatása
ennek a reklámnak nincs elég hatása

he adverted briefly to the events

röviden kitért az eseményekre
röviden utalt az eseményekre

to put an advertisement in the paper

hirdetést betesz az újságba