figyel angolul a szótárban

Összesen 95 jelentés felelt meg a keresésnek. figyel angolul
Ige

figyel képe

figyel angolul
Példamondatok
Could you please pay attention to me? = Ide tudnál figyelni?

figyel jelentése kifejezésekben

figyel vkire

to attend to sy

figyel vmire

to attend to sg
to hearken unto sg
to listen to sg
to mind
to take note of sg

figyel a beszélgetésre

to follow a conversation

nem figyel

to be not all there

erősen figyel

to keep the eyes peeled

éberen figyel

to keep one's ears open

nem figyel oda

to tune out

éberen figyel vkit

to keep a close watch on sy
to keep a close watch over sy

gondosan figyel vmire

to heed

csendben van és figyel

to stand silent and intent

figyelő

lookout
monitor
observer
observing

figyelem

attention
consideration
courtesy
heed
interest
note
notice
regard
respect
thoughtfulness

figyelj!

look here!
look!

figyelés

eye
lookout

figyelem!

now then!
pay attention!
please attend!

figyelmes

attentive
considerate
mindful
narrow
observant
observing
perceptive
thoughtful

figyelj csak!

just listen!

figyelembe jön

to come into consideration

figyelmet kelt

to attract attention

figyelembe véve

considering

figyelembevétel

observance
respect

figyelemre méltat

to notice

figyelj csak ide!

just listen!

figyelmeztet vkit

to put sy on guard
to put sy on sy's guard

figyelembe nem vett

unheeded
unthought of

figyelmet parancsol

to command attention

figyelemmel kísér vmit

to keep tabs on sg

figyelemre nem méltatott

unregarded

figyelemmel van vki iránt

to be attentive to sy

figyelmen kívül hagy vmit

to leave sg out of account
to take no notice of sg

figyelmen kívül hagyva hogy

except that

figyelem középpontjába állít

to angle

figyelj oda, ha hozzád szólnak!

listen when a body speaks!

figyelem középpontjába helyez vkit

to make a lion of sy

ide figyelj!

look here!
look!

jól figyelj!

be on the watch!

megfigyelőállás

observation post
spotting post

megfigyelhetőség

perceptibility

feszült (figyelem)

rapt

ide figyelj öregem

I say old egg