A so és a such használata az angolban

A so és a such szavak jelentése megegyezik, magyarra az „olyan” szócskával tudnánk fordítani őket. Arra szolgálnak, hogy a mellettük álló melléknév jelentését erősítsék. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy mikor melyik szót használjuk.

  • This poem is so beautiful. (Ez a vers olyan gyönyörű!)
  • This is such a beautiful poem. (Ez egy olyan gyönyörű vers!)

So

A so-t csak abban az esetben használhatjuk, ha mögötte csak egy melléknév áll (főnév nélkül).

  • Your friends are so nice. (A barátaid olyan kedvesek!)
  • The food she prepared for us was so tasty. (Olyan finom volt az étel, amit készített nekünk!)

A so alak a much és a many szócskák előtt is állhat.

  • There is so much to learn from this book. (Olyan sokat lehet tanulni ebből a könyvből!)
  • There were so many people at the store. (Olyan sok ember volt az üzletben!)

Such

A such alakot akkor használjuk, amikor egy melléknév és egy főnév követi. Egyes és többes számú főnév előtt is állhat: egyes szám esetén egy határozatlan névelő is követi (such a/such an), többes szám esetén pedig csak önmagában áll (such).

  • This was such an amazing film. (Ez egy olyan csodálatos film volt!)
  • He is such a funny guy. (Ő egy olyan vicces srác!)
  • They are such good people. (Ők olyan jó emberek!)