Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Telc angol B2 nyelvvizsga "The natural environment" témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

5. The natural environment

 • (poisonous) emissions károsanyagkibocsátás
 • a broken watermain eltörött vízvezetékfőcső
 • agriculture mezőgazdaság
 • air pollution levegőszennyezés
 • animal rights activist állatok jogaival foglalkozó aktivista
 • atmosphere légkör
 • avalanche lavina
 • barn csűr
 • beach tengerpart
 • blast robbanás
 • blaze tűz, lángok
 • bog láp
 • border határ
 • bottle bank üveggyűjtő konténer
 • bridge híd
 • canal csatorna
 • capital city vagy capital főváros
 • car exhaust fumes autó kipufogógáza
 • city város / belváros
 • cliff szikla
 • cloud felhő
 • coast vagy shore partvidék
 • collision ütközés, karambol
 • copse szigetszerű kis erdő
 • country vidék
 • countryside vidék
 • crater kráter
 • crop termény
 • dam (duzzasztó)gát
 • derailment kisiklás
 • desert sivatag
 • destruction pusztítás
 • disasters katasztrófák
 • disposal of hazardous waste veszélyes hulladék ártalmatlanítása
 • ditch árok
 • dog days kánikula
 • earthquake földrengés
 • ecological disaster ökológiai katasztrófa, szerencsétlenség
 • ecological group ökológiai csoport
 • economy gazdaság
 • energy energia
 • environment környezet
 • environmental hazard környezeti ártalom
 • environmental protection környezetvédelem
 • environmentalist környezetvédő
 • environmentally friendly környezetbarát
 • environmentally unfriendly környezetszennyező
 • equator egyenlítő
 • eruption kitörés
 • explosion robbanás
 • famine éhínség
 • farm farm
 • farmhouse farm
 • fence kerítés
 • field rét
 • fire tűz
 • forest erdő
 • gas-leak gázszivárgás
 • gate kapu
 • glacier gleccser
 • global problems globális, az egész világra kiterjedő problémák
 • green issues környezeti kérdések, problémák
 • harbour kikötő
 • harvest aratás
 • hay széna
 • hedge sövény
 • hill domb
 • hurricane hurrikán
 • industrial disaster ipari, üzemi baleset, katasztrófa
 • irrigation öntözés
 • island sziget
 • jungle dzsungel
 • lake
 • landfill szemétlerakó
 • landscape táj
 • landslide hegyomlás
 • latitude szélesség
 • lava láva
 • life expectancy várható élettartam
 • lighthouse világítótorony
 • literacy olvasni tudás
 • livestock állatállomány
 • longitude hosszúság
 • malnutrition alultápláltság
 • meadow mező
 • migration migráció
 • mine bánya
 • moor ingovány
 • mountain hegy
 • national park nemzeti park
 • noise pollution zajártalom
 • north pole északi-sark
 • nuclear energy nukleáris energia
 • nuclear power station atomerőmű
 • ocean óceán
 • oil rig olajfúrótorony
 • ozone layer ózonréteg
 • path ösvény
 • peninsula félsziget
 • pier móló
 • plain síkság
 • plane crash repülőgépszerencsétlenség
 • pollution környezetszennyezés
 • pond tavacska
 • population népesség
 • poverty szegénység
 • power station erőmű
 • radioactive waste radioaktív hulladék
 • rain eső
 • rainforest esőerdő
 • recycling újrafeldolgozás
 • reservoir víztártoló / vízgyűjtő
 • river folyó
 • rock
 • rural vidéki
 • sand dune homokdűne
 • sandstorm homokvihar
 • sea tenger
 • sea level tengerszint
 • slum nyomornegyed
 • south pole déli-sark
 • storm vihar
 • stream patak
 • sunshine napsütés
 • swamp mocsár
 • the natural environment a természetes környezet
 • the sky is full of stars csillagos az égbolt
 • the state of the environment a környezet állapota
 • tide árapály
 • to dispose of sg megszabadul vmitől
 • to harvest aratni
 • to plough szántani
 • to recycle újrahasznosít
 • town város
 • trade kereskedelem
 • tsunami cunami
 • unemployment munkanélküliség
 • unleaded petrol ólommentes benzin
 • urban városi
 • valley völgy
 • village falu
 • volcanic eruption vulkánkitörés
 • volcano vulkán
 • wall fal
 • waste dumping hulladék lerakása, kiszórása (pl. tengerbe)
 • water pollution vízszennyezés
 • waterfall vízesés
 • wave hullám
 • well forrás
 • wheat búza
 • wood liget