Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Telc angol B2 nyelvvizsga "Relationships with other people(s) and cultures" témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

16. Relationships with other people(s) and cultures

 • citizenship állampolgárság
 • colonization betelepítés
 • compulsion kényszer
 • culture kultúra
 • destination célország
 • economic reasons gazdasági ok
 • exclusion kirekesztés
 • home haza
 • host country fogadó ország
 • immigrant bevándorló
 • integration beilleszkedés
 • job creation munkahelyteremtés
 • labour munkaerő
 • living megélhetés
 • migration népvándorlás
 • minority kisebbség
 • new home új haza
 • resettlement áttelepülés
 • social stratum társadalmi réteg
 • to organise something megszervezni valamit
 • war háború
 • workplace munkahely
 • xenophobia idegenellenesség