Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Telc angol B2 nyelvvizsga "Everyday life" témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

10. Everyday life

 • a late riser későn kelő
 • alarm clock ébresztőóra
 • an early riser korán kelő
 • annual holiday éves szabadság
 • art of school rajziskola
 • boarding school bentlakásos iskola
 • business trip üzleti út
 • college főiskola
 • comprehensive school általános iskola
 • crèche bölcsőde
 • daily routine napirend
 • day-nursery bölcsőde
 • demote lefokoz
 • fee-paying school magániskola
 • fire elbocsát/kirúg
 • flexible working hours rugalmas munkaidő
 • free school szabad iskola
 • full-time job teljes munkaidő
 • graduate diplomás
 • he got out of bed on the wrong side bal lábbal kelt fel
 • he/she is applied alkalmazva van
 • high school középiskola vagy gimnázium
 • holiday szabadság
 • irregular working hours szabálytalan munkaidő
 • job description munkaköri leírás
 • job satisfaction munkával való elégedettség
 • kindergarten óvoda
 • language school nyelviskola
 • lower sixth forms brit iskolarendszerben alsó tagozat
 • medical school orvosi iskola
 • nursery school óvoda
 • one-to-one teaching egyénenkénti magánoktatás
 • part-time job részmunkaidő
 • primary school általános iskola
 • private school magániskola
 • promotion előléptetés
 • regular working hours szabályos munkaidő
 • secondary school középiskola
 • sixth form brit középiskola legfelső osztálya
 • sixth former legfelső osztályos, végzős (brit középiskolában)
 • sixth-form college brit hatosztályos középiskola
 • to arrive megérkezni
 • to attend a school iskolába jár
 • to be a first year student elsőéves hallgató
 • to be absent hiányzik
 • to be in one's first year elsőéves hallgató
 • to be late for school elkésik az iskolából
 • to be on day nappali műszakban van
 • to be on holiday szabadságon van
 • to be on night-shift éjszakai műszakban van
 • to be promoted előléptetik
 • to brush one's teeth megmossa a fogát
 • to catch the number 7 bus a 7-es busszal megy
 • to change to átszáll
 • to do a course tanfolyamot végez
 • to do office work irodai munkát végezni
 • to do overtime túlórázik
 • to do physical work fizikai munkát végezni
 • to drink a coffee inni egy kávét
 • to drive the kids to … elviszi a gyerekeket …
 • to enrol in a course be iratkozik egy tanfolyamra
 • to get a promotion előléptetik
 • to get dressed felöltözik
 • to get off leszáll
 • to get to school odaér az iskolába
 • to get to work odaér a munkahelyére
 • to get up felkel
 • to go as far as … elmegy valameddig
 • to go by airplane repülővel menni
 • to go by car autóval menni
 • to go by ship hajóval menni
 • to go by train vonattal menni
 • to go to evening classes esti tagozatra jár
 • to go to private lessons magánórákra jár
 • to go to school iskolába jár
 • to go to work munkába menni
 • to have / take a bath fürdik
 • to have / take a shower zuhanyozik
 • to have a day off szabadnapja van
 • to have a shave borotválkozik
 • to have a wash megmosakszik
 • to have breakfast reggelizik
 • to leave for school elindul az iskolába
 • to leave home elindul otthonról
 • to leave school befejezi az iskolát
 • to oversleep elalszik
 • to play truant iskolát kerül
 • to skip a lesson lóg az óráról
 • to start school elkezdi az iskolát
 • to take a course tanfolyamot végez
 • to take the kids home hazavinni a gyerekeket
 • to take the kids to … elviszi a gyerekeket …
 • to take the number 7 bus a 7-es busszal megy
 • to wake up felébred
 • to walk to the bus stop elsétál a buszmegállóba
 • to work flexitime rugalmas munkaidőben dolgozik
 • to work for a company cégnél dolgozik
 • to work in a factory gyárban dolgozni
 • trade school szakiskola, technikum
 • tuition (fee) tandíj
 • university egyetem
 • upper sixth forms brit iskolarendszerben felső tagozat
 • vocational school szakiskola