tűnik szinonimái

ige
 • elvész, eltűnik
 • megszűnik, múlik
 • (valamilyennek): látszik, tetszik, mutatkozik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csermely

főnév
 • ér, vízér, patak, patakocska, vízfolyás, séd (régies), sió (régies, választékos), csergeteg (régies), csörge (régies), csorogvány (régies)

jóindulatú

melléknév
 • jó szándékú, jóakaratú, jóérzésű, emberséges, emberszerető, humánus, türelmes, toleráns, együtt érző, megértő, irgalmas, könyörületes, kegyes (régies), szeretetteljes, segítőkész, benignus (régies), kuláns (régies)
 • szelíd, békés, jámbor, kezes, nyájas, barátságos, szívélyes
 • ártalmatlan
 • fájdalommentes, enyhe lefolyású, könnyű
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tűnik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tört II.

főnév
 • törtszám

tanya

főnév
 • major (régies), szállás (tájnyelvi), parasztház, birtok, udvarház (régies), farm
 • földbirtok
 • fészek, odú, búvóhely
 • találkozóhely
 • törzshely

tahó

melléknév
 • faragatlan, bárdolatlan, fajankó, neveletlen, udvariatlan, közönséges, műveletlen, útszéli, parlagi, durva, nyers, primitív, mucsai (durva), bunkó, bumfordi, tuskó (bizalmas), surmó, suttyó (tájnyelvi)

szelvény

főnév
 • elismervény, nyugta, kupon (idegen)
 • metszet (szaknyelvi), keresztmetszet, szegmentum (szaknyelvi), profil

túl2

határozószó
 • túlságosan, nagyon, szerfelett, szerfölött, felettébb, fölöttébb

vagány

melléknév, főnév
 • vakmerő, belevaló (bizalmas), merész, leleményes, hétpróbás, határozott, tökös (szleng)
 • (bizalmas): csavargó, jassz (régies), huligán, hobó, clochard (idegen)

sérelmez

ige
 • kifogásol, panaszol, felpanaszol, fájlal, nehezményez, gravámenez (régies), rosszall, diffikultál (régies)

sárgabarack

főnév
 • kajszibarack, kajszi, rózsabarack, barack

nyomortanya

főnév
 • nyomorfészek, kalyiba, kulipintyó (bizalmas), odú, putri, viskó
 • bádogváros

sótalan, sótlan

melléknév
 • íztelen, ízetlen, sajtalan (tájnyelvi), se íze, se bűze
 • sómentes, diétás
 • sótlan, untató, unalmas, kedélytelen, kedvetlen, savanyú (bizalmas), humortalan, szellemtelen

valóban

határozószó
 • igazán, tényleg, csakugyan, valójában, kétségkívül, bizonyosan, persze, igazában, komolyan

veterán

főnév
 • obsitos (régies), hadastyán (régies), kiszolgált katona
 • kiérdemesült, leszerelt
 • (jelzőként): öreg, vén
 • kipróbált

kedvezőtlen

melléknév
 • kellemetlen, előnytelen, hátrányos, mostoha, szerencsétlen, alkalmatlan, inopportúnus (idegen)
 • boznyákos (időjárás) (tájnyelvi)
 • rosszalló, elítélő, baljóslatú

türelmetlenség

főnév
 • békétlenség (régies), intolerancia
 • nyugtalanság

töprengés

főnév
 • fejtörés, gondolkodás, elmélkedés, mérlegelés, megfontolás, morfondírozás, gondolatfűzés, tűnődés, tépelődés, gyöntölődés (tájnyelvi), észtöredelem (tájnyelvi), fejverés (tájnyelvi), spekuláció, kontempláció (régies), meditáció

üdvözlés

főnév
 • éljenzés, ováció, szalutáció (régies)
 • köszöntő, tisztelgés, szalutálás, fejbiccentés, bólintás

újít

ige
 • innovál (idegen), modernizál
 • ésszerűsít, racionalizál, javít, forradalmasít
 • (szleng): lop, rajzol (szleng)
 • szerez, beszerez
 • átalakít, újjáalakít, megújít

társalgás

főnév
 • beszélgetés, párbeszéd, dialógus, eszmecsere, diskurálás, konverzáció (régies), szóváltás, csevegés, fecsegés, locsogás, csevej, duma (szleng), traccsparti (szleng), paláver (szleng)

üszkös

melléknév
 • parázsló, hamvadó
 • megégett, elszenesedett