benzinkút szinonimái

főnév
 • töltőállomás, üzemanyagtöltő állomás, benzintöltő állomás, üzemanyag-felvevő állomás (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

útipoggyász

főnév
 • csomag, málha, úti felszerelés, bagázs (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a benzinkút szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

behívat

ige
 • beinvitáltat, beszólíttat, berendeltet, kiüzen (valakiért), kiszól (valakiért), bekéret, beparancsol, berendel, beidéz, megidéz (szaknyelvi), becitál, beinvitál

animál

ige
 • buzdít, lelkesít, bátorít, biztat, élénkít

államügyész

főnév
 • ügyész, vádló, a vád képviselője, közvádló (régies)

beleolvad

ige
 • belefolyik
 • egybeolvad (valamivel), belevész (valamibe), belemosódik (valamibe)
 • beolvad, asszimilálódik
 • egyesül, fuzionál

bólongat

ige
 • (tájnyelvi): bólogat, bólingat

kiárad

ige
 • kiönt, kilép a medréből, kiömlik, kizúdul, eláraszt, kiomlik, kiözönlik, kifolyik, kifakad (tájnyelvi)
 • kitódul, kiront
 • kitör, előretör
 • kisugárzik, kiáramlik, emanál (idegen)

bosszúálló

melléknév
 • bosszúszomjas, bosszúvágyó, engesztelhetetlen, kíméletlen, könyörtelen, kérlelhetetlen

cuppog

ige
 • szortyog, tocsog, locsog, vartyog (tájnyelvi), csemcseg (tájnyelvi), csicsog (tájnyelvi), laspog (tájnyelvi), lepcseg (tájnyelvi)

előz

ige
 • megelőz, lehagy, elhagy, maga mögött hagy, elébe kerül (valaminek), elébe vág, maga mögé utasít, túlhalad

édeskömény

főnév
 • ánizskapor, édesánizs, édeskapor, magyaránizs

beolvas

ige
 • bemond (híreket)
 • odamondogat, szemére hány, felró (valakinek valamit), fejére olvas (valamit), fejéhez vág, megmondja a magáét, odamond, megmossa a fejét, kipakol

befordul

ige
 • bekanyarodik, behajt, bevág, becsap, bemegy, bejön, belép, betér, betoppan, beállít, beköszön, betámít (tájnyelvi)
 • falnak fordul
 • belefordul, bedől, beledől, beborul, beleborul, beleesik, belepottyan, belehuppan, belezuhan, beleszédül, beletántorodik, bekavarodik (tájnyelvi), beserül (tájnyelvi), betekeredik (tájnyelvi)

bíráskodik

ige
 • ítélkezik, ítél, ítéletet mond, tárgyal, törvénykezik, törvényt ül, igazságot oszt, igazságot szolgáltat, törvényt lát (régies), széket ül (régies)

dugdos

ige
 • rejt, bújtat, takargat, rejteget, eldug, elpalástol, dugdoz (tájnyelvi), duggat (tájnyelvi), dugicsál (tájnyelvi)

beszállít

ige
 • bevisz, behoz, befuvaroz, behord

áramfejlesztő

főnév
 • generátor, dinamó, aggregátor

bocs2

módosítószó
 • (bizalmas): bocsánat, pardon, elnézést

ébren

határozószó
 • virrasztva, álmatlanul, szemhunyás nélkül, fenn, émetten (régies), imette (régies), émedte (tájnyelvi)