általánosít szinonimái

ige
 • tipizál, generalizál, egyetemesít, kiterjeszt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

személy

főnév
 • ember, alak, tag (szleng), fráter, illető, flótás, fej (szleng), mókus (bizalmas), pali (szleng), pofa (szleng), pónem (szleng)
 • egyén, egyed, személyiség, egyéniség, individuum, perszóna, szubjektum, alany
 • (tájnyelvi): nőszemély
 • kurva (durva)
 • (bizalmas): személyvonat

árverez

ige
 • licitál (valamire), ráígér, felülígér
 • kótyavetyél (régies), dobra üt, dobra ver
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a általánosít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

alakulat

főnév
 • (katonai): egység, kötelék, csapat, csapattest, csapategység, osztag, csoport, legénység
 • képződmény, formáció (szaknyelvi), alakzat, képlet
 • terepalakulat

államfő

főnév
 • államelnök, köztársasági elnök

átküld

ige
 • átvitet, átjuttat, továbbít
 • átszalajt, átparancsol, átutasít, átirányít, átdelegál (szaknyelvi)

intarzia

főnév
 • berakás, famozaik, betét

autogram

főnév
 • aláírás

belátás

főnév
 • belelátás, betekintés
 • méltánylás, elnézés, megértés, könyörület, szánalom
 • megítélés, felfogás, megfontolás, ítélet, ítélőképesség, vélemény

diszponál

ige
 • rendelkezik, intézkedik, utasít, dirigál

büntető II.

főnév
 • büntetődobás, büntetőrúgás, tizenegyes

altiszt

főnév
 • tiszthelyettes, tisztes (bizalmas), őrmester, káplár (régies), alkáplár (régies), konstábler (régies), sarzsi (tájnyelvi)
 • (régies): hivatalnoksegéd, hivatalsegéd, törvényszolga
 • pedellus (régies)

aktuális

melléknév
 • időszerű, alkalomszerű, napi, esedékes, mai, jelenlegi, mostani, pillanatnyi

árumintavásár

főnév
 • kiállítás, bemutató, vásár

bulvárlap

főnév
 • pletykalap

anyagi

melléknév
 • materiális, fizikai, testi, érzéki, érzékletes, kézzelfogható, földi, világi
 • vagyoni, gazdasági, kereseti, pénzbeli, pénzügyi, financiális, pekuniáris (idegen)
 • szociális

átcsap

ige
 • átterjed, továbbharapózik, elharapózik, tovaterjed, terjed
 • végigsöpör, végigszáguld
 • átfordul, átbillen
 • átváltozik, átalakul

bűn

főnév
 • bűntett, bűncselekmény, bűntény, vétek, vétség, mulasztás, hiba, botlás, ballépés, szenny, erkölcstelenség, gonosztett, gaztett, gazság, gonoszság, istenkísértés, jogsértés, kihágás, túlkapás, törvénytelenség, törvényszegés, deliktum (régies), balitács (szleng), balhé (szleng), bűnvádi (szleng)