államvizsga szinonimái

főnév
 • záróvizsga, végszigorlat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gléda

főnév
 • sor, rend, sorrend, sorakozó

rágalom

főnév
 • rágalmazás, vádaskodás, áskálódás, vád, híresztelés, hírbehozás, ráfogás, gyanúsítgatás, becsmérlés, befeketítés, sértés, koholmány, becsületsértés, piszkolódás, mocskolódás, gyalázkodás, patvar (régies), rútalom (régies), elmocskolás (régies), temonda (régies), fülbesúgás (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a államvizsga szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

akárki

névmás
 • akárkicsoda, bárki, valaki, pityipalkó (bizalmas), akárki emberfia, bárki emberfia, boldog-boldogtalan, fű-fa virág, herkópáter (tájnyelvi)

álcázás

főnév
 • leplezés, takargatás, palástolás, titkolás, kendőzés, fátyolozás, falazás, kamuflázs (régies)

átbocsát

ige
 • átenged, átereszt, átmeneszt

imposztor

főnév
 • rosszcsont, rosszaság, rosszposztó, ördögfióka, gézengúz, huncut, kópé, csibész, selma (régies)
 • gazember, gonosztevő, bűnöző, csirkefogó, szélhámos, himpellér, svindler (bizalmas), svihák (bizalmas), kókler (bizalmas)

átnyúlik

ige
 • átér, áthúzódik, átterjed, átmegy, elér, kiterjed, folytatódik

behódol

ige
 • meghódol (valakinek), beadja a derekát, aláveti magát (valakinek), megadja magát, leteszi a fegyvert, meghátrál, visszavonul, kapitulál (szaknyelvi), kiszolgáltatja magát, meghajol, megalázkodik, meghunyászkodik, fejet hajt, lefekszik (valakinek) (szleng)(valakinek)(valakivel)

diagnózis

főnév
 • kórmeghatározás, kórmegállapítás, kórjelzés, kórisme

bunda

főnév
 • prém, szőrme, szőrzet, irha, gyapjú, gerezna
 • szőrmekabát, szőrmebunda, ködmön, suba, guba
 • (tréfás): haj, bozont
 • panír, bevonat
 • (bizalmas) (sportban): összejátszás, csalás, szélhámosság, megvesztegetés
 • (szleng): szeméremszőrzet, fanszőrzet, muff (szleng)

álláspont

főnév
 • nézet, felfogás, vélemény
 • nézőpont, szempont, szemszög, beállítottság

ajánlkozik

ige
 • felajánlkozik, kínálkozik, vállalkozik, jelentkezik, kínálkodik (tájnyelvi)

arckép

főnév
 • képmás, portré
 • jellemzés, jellemrajz

bőszült

melléknév
 • bősz, dühödt, dühöngő, ádáz, esztelen, féktelen, fékevesztett
 • tomboló, vad

alváz

főnév
 • (szleng): láb, tappancs (bizalmas), virgács (szleng), csülök (szleng), pata (szleng), pipa (szleng), mankó (szleng)

árusít

ige
 • árul, áruba bocsát, ad, elad, forgalmaz, forgalomba hoz, értékesít, kereskedik, kínál, mér, megvételre kínál

bukás

főnév
 • elesés, esés, zuhanás, lerogyás, összecsuklás, elvágódás
 • összeomlás, vereség, kudarc, balsiker, fiaskó, pléh (szleng), felsülés, sikertelenség, eredménytelenség, tragédia, megsemmisülés, meghiúsulás, katasztrófa
 • fizetésképtelenség, tönkremenés, tönkrejutás, csőd, krach (régies), bankrott (régies), leégés (szleng), bukta (szleng)
 • évismétlés, bukti (bizalmas), elhasalás (bizalmas), bukovina (szleng), szaltó (szleng), zakó (szleng)