Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Origo angol B2 nyelvvizsga "Én és a családom" témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

1. Én és a családom

 • advantage előny
 • coaching oktatás
 • cohabitation együttélés
 • development fejlődés
 • disadvantage hátrány
 • disrespect tiszteletlenség
 • exchange of working methods tapasztalatcsere
 • experience tapasztalat
 • gain experience tapasztalatszerzés
 • gain knowledge ismeretszerzés
 • generation generáció
 • hate utálat
 • heritage/legacy örökség
 • knowledge ismeretek
 • learning tanulás
 • love szeretet
 • mutual respect kölcsönös tisztelet
 • respect tisztelet
 • respect to each other egymás iránti tisztelet
 • to give experience tapasztalatot adni
 • tolerance tolerancia