A német vonatkozó névmás (das Relativpronomen)

A vonatkozó névmás mellékmondatot vezet be, s a főmondat egészére vagy egy részére utal vissza.

der, die, das

Ez a leggyakrabban használt vonatkozó névmás, az azonos alakú mutató névmásból fejlődött ki. Vonatkozhat személyre (..., aki) vagy tárgyra (..., amely). Ragozása megegyezik az önállóan használt der, die, das mutató névmáséval, de többes szám birtokos esetben csak a deren alakot használjuk, hiszen a vonatkozó névmás mindig visszautal, nem pedig előre!

Hier ist das Buch, das du gesucht hast. (Itt a könyv, amelyet kerestél.)

eset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem minden nem
alanyeset der die das die
tárgyeset den die das die
részes eset dem der dem denen
birtokos eset dessen deren dessen deren

welcher, welche, welches

Az ugyanilyen alakú kérdő névmásból fejlődött ki. Jelentése: aki, amely. Ragozása megegyezik a kérdő névmás ragozásával, de a welcher vonatkozó névmás birtokos esetben és többes szám részes esetben nem használatos; helyette a der, die, das vonatkozó névmás megfelelő alakjait használjuk.

Mein Lehrer, welcher sehr streng ist, hat mich heute gelobt. (A tanárom, aki nagyon szigorú, ma megdicsért.)

eset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem minden nem
alanyeset welcher welche welches welche
tárgyeset welchen welche welches welche
részes eset welchem welcher welchem
birtokos eset

wer, was

Általános értelmű mellékmondatokat vezetnek be. Ragozásuk megegyezik a hasonló alakú kérdő névmások ragozásával. A wer személyre (..., aki), a was tárgyakra, fogalmakra (..., ami) vonatkozik.

Wer will, der kann. (Aki akar, tud.)

eset Személy(ek)re vonatkozik Tárgy(ak)ra vonatkozik
németül jelentése németül jelentése
alanyeset wer aki, akik was ami, amik
tárgyeset wen akit, akiket was amit, amiket
részes eset wem akinek, akiknek
birtokos eset wessen aki(k)nek a ... wessen ami(k)nek a ...

 

A fenti tananyag segít megérteni a névmások használatát és csoportosítását a német nyelvben. Tartalmazza a legfontosabb nyelvtani és használati szabályokat ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia - https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]