A német számnév (das Zahlwort) - tőszámnevek és sorszámnevek

Ez a tananyag segít megismerni és megérteni a számnevek csoportosítását és használatát a német nyelvben.

Tőszámnevek

A német az első tizenkét számjegy egyedi nevében őrzi a tizenkettes számrendszert:

1 eins 7 sieben
2 zwei 8 acht
3 drei 9 neun
4 vier 10 zehn
5 fünf 11 elf
6 sechs 12 zwölf

13-tól 19-ig az egyesek (lást fent) mögé -zehn végződés kerül. Némelyik szó alakja azonban megváltozik:

13 dreizehn
14 vierzehn
15 fünfzehn
16 sechzehn (!)
17 siebzehn (!)
18 achtzehn
19 neunzehn

Húsztól százig

 • a tízzel osztható számok:
  zwanzig (20), dreißig (30), vierzig (40), fünfzig (50), sechzig (60), siebzig (70), achtzig (80), neunzig (90)
 • a tízzel nem osztható számok szerkezete:
  '(egyesek) + und + (tízesek)' (egybeírva):  einundzwanzig (21), zweiunddreißig (32), dreiundvierzig (43)

Száztól felfelé

 • 100 = hundert, 1 000= tausend, 10 000 = zehntausend, 1 000 000 = eine Million
 • ezek mögé kerülnek a százasnál alacsonyabb számok:
  einhundertzweiunddreißig = 132
  vierhundertfünfundzwanzigtausendachthundertneununddreißig = 425 839
 • a millió és a milliárd főnevek (die Million, die Milliarde), ezért ragozandók, attól függően hogy egyes vagy többes számban állnak:
  eine Million zweihundertzehn = egymillió-kétszáztíz
  drei Milliarden zwei Millionen dreihunderttausend = hárommilliárd-kétmillió-háromszázezer

A számokat betűvel kiírva egymillió fölött különírjuk:

 • zwei Millionen dreihundertzwanzigtausend (2 320 000)
 • fünfzehn Milliarden (15 milliárd)

Szövegben általában 12-ig írják ki betűvel a számokat (kivéve, ha külön hangsúly van a szám értékén), 12 felett számjeggyel.

Sorszámnevek

Képzés

Képzésük során a tőszámnevek két kivétellel mindig -te vagy -ste ragot kapnak:

 • -ste ragot kap az
  • erste = 1.
  • zwanzigste = 20.
  • dreißigste = 30.
  • vierzigste = 40.
  • fünfzigste = 50.
  • sechzigste = 60.
  • siebzigste = 70.
  • achtzigste = 80.
  • neunzigste = 90.
  • hundertste = 100.
  • tausendste = 1000.
  • millionste = milliomodik
 • A többi sorszámnév -te raggal képződik:
  • fünfte = 5.

Rendhagyónak nevezhető a

 • dritte = 3.
 • siebte = 7.

Ragozás

A sorszámnevek mindig ragozódnak. Lehetnek egy főnév jelzői, vagy főnevesíthetőek (Substantivierung).

Jelzőként úgy ragozódnak mint a melléknevek (Adjektivdeklination):

der erste Preis: az első díj
die fünfte Reihe: az ötödik sor
im vierten Stock: a negyedik emeleten
zum dritten Mal: harmadszorra

A főnevesült sorszámneveket nagybetűvel írjuk, és úgy ragozzuk mint a főnevesült mellékneveket (adjektivische Deklination):

Peter ist als Zweiter angekommen.: Péter másodiknak érkezett.

de:

Er kann arbeiten wie kein zweiter/Zweiter.: Úgy dolgozik, mint senki más.

Összetételekben, ahol a sorszámnév előtagként szerepel, ragtalan tőszámnévi alakot használunk:

Zweitbeste: második legjobb
Erstausgabe: első kiadás

 

A fenti tananyag segít megérteni a számnevek csoportosítását és használatát a német nyelvben. Tartalmazza a rájuk vonatkozó legfontosabb nyelvtani és használati szabályokat ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia - https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]