A német névelő (der Artikel) és ragozása

Ez a tananyag bemutatja a névelők csoportosítását és használatát a német nyelvben.

A névelő a német nyelvben a főnévvel szoros hangtani, alaktani és mondattani egységet alkot, és megmutatja az utána álló főnév nemét, számát és esetét. Akárcsak a magyar nyelvben, a németben is két típusa van:

  • határozott névelő (der bestimmte Begleiter; der definite Artikel)
  • határozatlan névelő (der unbestimmte Begleiter; der indefinite Artikel)

A határozott névelő

A határozott névelőt már említett vagy ismert személy vagy dolog esetén használjuk. Alanyesetben 3 alakja van (der, die, das), amit így jelölünk: der³ (háromalakú determináns).

Egyes szám Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Mindhárom nem
Alanyeset der die das Alanyeset die
Birtokos eset des + -s der des + -s Birtokos eset der
Részes eset dem der dem Részes eset den + -n
Tárgyeset den die das Tárgyeset die

A határozatlan névelő

A határozatlan névelőt akkor használjuk, ha még nem említett vagy pontosan meg nem határozott személyről vagy dologról beszélünk. A német nyelvben a határozatlan névelőnek külön állító és tagadó alakja van.

Az állító alak (ein) alanyesetben két alakú (ein, eine), többes száma nincs!

Egyes szám Hímnem Nőnem Semlegesnem
Alanyeset ein eine ein
Birtokos eset eines + -s einer eines + -s
Részes eset einem einer einem
Tárgyeset einen eine ein

A tagadó alak (kein²), akárcsak az állító, alanyesetben két alakú (kein, keine). Az ein² és a kein² ragozása megegyezik; az egyetlen különbség közöttük, hogy az ein²-nak nincs, viszont a kein²-nak van többes száma.

Egyes szám Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Mindhárom nem
Alanyeset kein keine kein Alanyeset keine
Birtokos eset keines + -s keiner keines + -s Birtokos eset keiner
Részes eset keinem keiner keinem Részes eset keinen + -n
Tárgyeset keinen keine kein Tárgyeset keine

 

A fenti tananyag segít megérteni a német határozott és határozatlan névelők használatát a különböző esetekben a német nyelvben. Tartalmazza a legfontosabb nyelvtani és használati szabályokat ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia - https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]