A német főnév (das Substantiv) - a német főnevek nemei

Ez a tananyag bemutatja a német főnevek legfontosabb, nemek szerinti csoportosítását.

Fontos helyesírási tudnivaló, hogy a német nyelvben a főneveket mindig nagy kezdőbetűvel kell írni.

A főnévnek van neme (das Genus), esete (der Kasus) és száma (der Numerus).

A főnév nyelvtani neme

A főneveknek van nyelvtani nemük, amelyet a névelő is tükröz. A három nem:

  • hímnem (das männliche Geschlecht; das Maskulinum)
  • nőnem (das weibliche Geschlecht; das Femininum)
  • semlegesnem (das sächliche Geschlecht; das Neutrum)

Ennek alapján a következő kategóriákat különböztetjük meg:

  • hímnemű főnevek – névelőjük alanyesetben: der (pl. der Vater)
  • nőnemű főnevek – névelőjük alanyesetben: die (pl. die Mutter)
  • semlegesnemű főnevek – névelőjük alanyesetben: das (pl. das Kind)

A német nyelvben nem a főnév végződése, hanem a névelő vagy más determináns alakja jelzi a főnév nemét.

A főnevek nemének meghatározására általános érvényű szabály nincs, de útbaigazíthat a szó jelentése vagy végződése. Ha a két szempont összeütközésbe kerül, akkor többnyire a végződés határozza meg a nyelvtani nemet. Pl.: das Mädchen (a lány) és das Fräulein (a kisasszony) – mindkét főnév „nőnemű embert” jelöl, viszont a -chen és -lein kicsinyítő képző miatt semlegesneműek.

 

A fenti tananyag segít megérteni a német főnevek használatát és csoportosítását a német nyelvben. Tartalmazza a legfontosabb nyelvtani és használati szabályokat ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia - https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]