A német hímnemű főnevek ragozása -erős, gyenge és vegyes ragozás

A német főnevek nemei, esetei és számuk szerinti csoportosításával másik tananyagokban foglalkozunk. Ebben a részben az erős ragozású főnevekkel kapcsolatos szabályokat vesszük át.

Erős ragozású hímnemű főnevek

Egyes szám Többes szám
Alanyeset der Tag die Tage
Birtokos eset des Tag(e)s der Tage
Részes eset dem Tag(e) den Tagen
Tárgyeset den Tag die Tage
  • Egyes szám birtokos esetben –s vagy –es ragot kapnak.
  • Többes számuk képzésének módjai: –, ¨–, –e, ¨–e, –er, ¨–er vagy –s.
  • Többes szám részes esetben –n ragot kapnak (kivéve az –s többesjelűeket).

Szótári jelölésük

der Tag, –(e)s, –e (nap); der Bach, –(e)s, ¨–e (patak); der Leib, –es, –er (test); der Wald, –es, ¨–er (erdő); der Maler, –s, – (festő); der Vater, –s, ¨– (apa); der Apfel, –s, ¨– (alma); der Vati, –s, –s (apu)

Gyenge ragozású hímnemű főnevek

Egyes szám Többes szám
Alanyeset der Bär die Bären
Birtokos eset des Bären der Bären
Részes eset dem Bären den Bären
Tárgyeset den Bären die Bären

Egyes szám alanyeset kivételével minden esetben –n vagy –en ragot kapnak.

Szótári jelölésük

  • -e-re végződő főnevek (általában –n, –n rag): der Affe, –n, –n (majom); der Hase, –n, –n (nyúl); der Junge, –n, –n (fiú); der Knabe, –n, –n (fiú); der Kollege, –n, –n (kolléga)
  • mássalhangzóra végződő főnevek (általában –en, –en rag): der Bär, –en, –en (medve); der Held, –en, –en (hős); der Mensch, –en, –en (ember); der Prinz, –en, –en (herceg)
  • A "der Herr" főnév egyes számban (alanyeset kivételével) –n, többes számban –en ragot kap.

Vegyes ragozású hímnemű főnevek

Egyes szám Többes szám
Alanyeset der Staat die Staaten
Birtokos eset des Staat(e)s der Staaten
Részes eset dem Staat(e) den Staaten
Tárgyeset den Staat die Staaten
  • Egyes szám birtokos esetben –s vagy –es ragot kapnak.
  • Többes számuk képzésének módjai: –n vagy –en.
  • Többes szám részes esetben a többes szám jele után nem kapnak más ragot.

Szótári jelölésük:

der Muskel, –s, –n (izom); der See, –s, –n (); der Staat, –(e)s, –en (állam); der Professor, –s, –en (professzor)

 

A fenti tananyag segít megérteni a német hímnemű főnevek ragozását, a ragozás használatát. Tartalmazza a legfontosabb nyelvtani és használati szabályokat ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia - https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]