A német főnévi igenevek (Infinitiv)

Ez a tananyag a igeneveken belül a főnévi igenevekkel foglalkozik a melléknévi igenevekre vonatkozó szabályokat egy másik tananyagban fejtjük ki részletesen.

Igenevek a német nyelvben:

 • főnévi igenév (Infinitiv)
 • melléknévi igenév (Partizip)

Határozói igenév nincs.

Az igenevek igei természetüket megtartva vonzatokat és szabad határozókat vehetnek maguk mellé.

Főnévi igenév

Lehet folyamatos (Präsens) vagy befejezett (Präteritum). A tárgyas igéknek vannak szenvedő értelmű főnévi igenevei is a kétféle szenvedő ragozás (Vorgangspassiv, Zustandpassiv) szerint. Az Infinitiv Präsens egyidejűséget vagy utóidejűséget, az Infinitiv Perfekt előidejűséget jelez.

 • Cselekvő folyamatos főnévi igenév
  Képzése:

  • igető + -(e)n. Az ige első szótári alakja.
 • Cselekvő befejezett főnévi igenév
  Képzése:

  • alapige befejezett melléknévi igeneve + sein/haben
 • Szenvedő folyamatos főnévi igenevek
  Képzésük:

  • Infinitiv Präsens Vorgangspassiv: alapige befejezett melléknévi igeneve + werden
  • Infinitiv Präsens Zustandspassiv: alapige befejezett melléknévi igeneve + sein
 • Szenvedő befejezett főnévi igenevek
  Képzésük:

  • Infinitiv Perfekt Vorgangspassiv: alapige befejezett melléknévi igeneve + worden sein
  • Infinitiv Perfekt Zustandspassiv: alapige befejezett melléknévi igeneve + gewesen sein

A főnévi igenevek használata:

 • Önállóan: nyomatékos felszólításra
 • Igeneves szerkezetekben:
  • zu + Infinitiv szerkezetben vonzatként
  • módbeli segédigékkel zu nélkül
  • érzékelést, észlelést, mozgást, helyváltoztatást jelentő igékkel, valamint a bleiben igével vezérige + tárgyeset + főnévi igenév szerkezetben
  • mellékmondatok rövidítésére um +...+ zu + Infinitiv (célhatározó), ohne +...+ zu+ Infinitiv (módhatározó) és anstatt +...+ zu + Infinitiv (módhatározó) szerkezetekben
   • néhány ige állhat zu-val, vagy zu nélkül is. Ilyen a lernen, lehren, helfen, heißen.
   • a zu + Infnek lehet bővítménye is; ekkor vessző választja el a mondat többi részétől
   • alanyként személytelen
   • számos ige kötelező vonzatait kifejezheti
   • jelző is lehet
  • szükségesség, lehetőség kifejezésére a sein + Infinitiv szerkezetben (szenvedő)
  • a szükségesség kifejezésére a haben + Infinitiv szerkezetben (cselekvő)
 • Igealakok képzésére:
  • a jövő időkhöz (Futur I-II.)
  • a würde-alakokhoz
  • lassennel a műveltető ige képzéséhez

 

A fenti tananyag segít megérteni a német főnévi helyes használatát, elhelyezkedését a német nyelvben. Tartalmazza a legfontosabb nyelvtani és használati szabályokat, ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

 

További hasznos német tananyagok itt érhetők el:

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia - https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]