peres angolul a szótárban

Összesen 56 jelentés felelt meg a keresésnek. peres angolul
Melléknév
at issue

peres jogszolgáltatás

contentious jurisdiction

peres ügyvéd

barrister, attorney, attorney-at-law

peres kérdés

question at issue, matter of dispute

peres eljárást indít

institute legal proceedings

peres jelentése kifejezésekben

peres fél

contestant

peres ellenfél

other side

peres eljárást indít vki ellen

to action sy

peres félként való fellépés joga

right of action

peres úton érvényesít követelést

to claim against sy

peres ügy elintézésének megtagadása

denial of justice

hatóság hozzájárulása peres eljáráshoz

concourse

pereskedő

litigant

pereskedik

to litigate

pereskedés

litigation

peresített birtok

property in action

peresített tulajdon

property in action

alperes

respondent

amperes

amps.

esperes

dean
rural dean

alperesi

respondent

felperes

claimant
demandant
demander
orator
petitioner
plaintiff
suitor

főesperes

archdeacon

főesperesség

archdeaconate
archdeaconry

milliamperes

ma.

pipereszappan

toilet-soap

pipereszekrény

bathroom cabinet

főesperesi palota

archdeaconate
archdeaconry

főesperesi kerület

archdeaconate
archdeaconry

főesperesi méltóság

archdeaconate
archdeaconry
archdeaconship

főesperesi székhely

archdeaconate
archdeaconry