question at issue jelentése magyarul a szótárban

Összesen 20 jelentés felelt meg a keresésnek. question at issue magyarulquestion at issue meaning in english

question a kifejezésszótárban

question tag

simuló kérdés

question mark

kérdőjel

question under investigation

tanulmányozott kérdés
vizsgálat tárgyát képező kérdés

in question

kérdéses vmi
szóban forgó

moot question

vitás kérdés

Negro question

négerkérdés
négerprobléma

beyond question

kétségkívül
vitathatatlanul
vitán felül

loaded question

beugrató kérdés

burning question

égető kérdés

leading question

befolyásoló kérdés
célzatos kérdés
irányító kérdés
sugalmazó kérdés
szuggeráló kérdés