költő angolul a szótárban

Összesen 33 jelentés felelt meg a keresésnek. költő angolul
Főnév

költő képe

költő angolul
poet, singer, bard
Példamondatok
What is it the poet says? = Hogy is mondta az a költő?
Melléknévi igenév

költő jelentése kifejezésekben

lírai költő

lyricist

rossz költő

builder of rhymes

udvari költő

laureate
poet laureate

szonett költő

sonneteer

koszorús költő

laureate
poet laureate

született költő

natural poet

udvari költő címe

laureateship

udvari költő tisztsége

laureateship

bárcsak költő lehetnék!

I wish I was a poet!
I wish a were a poet!

költői

inspired
poetic
poetical

költő

poetess

költői mű

piece of poetry

költőiség

poetry

költőpénz

spending money

költőiesség

poetry

költői művek

poetical works

költői szabadság

poetic licence

költői igazságszolgáltatás

poetic justice

költői adottságok vannak benne

he has the makings of a poet

szonettköltő

sonneteer

zsoltárköltő

psalmist
psalmodist

koszorús költővé koronázás

laureation