poet jelentése magyarul a szótárban

Összesen 62 jelentés felelt meg a keresésnek. poet magyarulpoet meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A poet gyakorisága, jelentéseA poet gyakorisága, jelentéseA poet gyakorisága, jelentéseA poet gyakorisága, jelentéseA poet gyakorisága, jelentése
Többes száma: poets
költő
Példamondatok
A great poet once said, 'All spirits are enslaved that serve things evil.' = Egy nagy költő mondta, "Rabbá válik az a lélek, amely a gonoszt szolgálja."

poet jelentése kifejezésekben

poet laureate

koszorús költő
udvari költő

water poet

John Taylor

natural poet

született költő

he has the makings of a poet

költői adottságok vannak benne

poetic

költői

poetry

költemények
költészet
költőiesség
költőiség

poetess

költőnő

poetics

költészettan

poetize

adja a költőt
játssza a költőt
költ
költői formába önt
költői formában előad
költői formában leír
költőien előad
költőien leír
költőivé tesz
versel
verset ír

poetical

költői

poetling

költőcske

poetaster

fűzfapoéta

poeticize

költői formába önt
költői színben tüntet fel
költőileg feldolgoz
költőivé tesz
megénekel
versben megénekel

poetically

költői formában
költőien
költőileg

poetic justice

költői igazságszolgáltatás

poetic licence

költői szabadság

poetical works

költői művek

poets' narcissus

fehér nárcisz

poetry tenuous in thought

gondolatszegény költészet

unpoetic

prózai

depoetize

illúziótól megfoszt
költőiségtől v. költői vonásaitól megfoszt

unpoetical

költőietlen
prózai

mythopoetic

mítoszalkotó
mítoszteremtő

onomatopoetic

hangfestő
hangutánzó

didactic poetry

tanköltészet

piece of poetry

költemény
költői mű
vers

I wish I was a poet!

bárcsak költő lehetnék!

true stuff of poetry

költészet igazi anyaga
költészet igazi tárgya

I wish I were a poet!

bárcsak költő lehetnék!

insensible of the beauties of poetry

közömbös a költészet szépségei iránt
közömbös a költészet szépségeivel szemben
közönyös a költészet szépségei iránt
nem érdeklik a költészet szépségei