józan angolul a szótárban

Összesen 50 jelentés felelt meg a keresésnek. józan angolul
Melléknév

józan képe

józan angolul

józan gondolkozású

right-thinking, clear-minded, sensible

józan vagy?

are you in your right mind?
Példamondatok
Will one of you stay sober? = Az egyikőtök józan marad?

józan jelentése kifejezésekben

józan ész

common sense
common wit
gumption
horse sense
sanity
sober senses

józan eszű

judicious

józan ember

sage

józan ésszel

in sy's sober senses

józan ítéletű

judicious
sober-minded

józan megjegyzés

just remark

józan gondolkodású

sober-minded

józan ítélőképesség

discrimination

józan észt meghaladó

beyond reason

senki józan ésszel

nobody in their senses

nem hallgat a józan észre

dead to reason

józanul

moderately
philosophically
soberly
sound
soundly

józanság

discrimination
sanity
soberness
sobriety
soundness

kijózanít

to disenchant
to put right
to set right
to sober
to sober down
to sober up

színjózan

cold sober

kijózanító

sobering

kijózanodik

to sober
to sober down
to sober up

rideg józanság

hard common sense