sound jelentése magyarul a szótárban

Összesen 131 jelentés felelt meg a keresésnek. sound magyarulsound meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A sound gyakorisága, jelentéseA sound gyakorisága, jelentéseA sound gyakorisága, jelentéseA sound gyakorisága, jelentéseA sound gyakorisága, jelentése
Többes száma: sounds

sound képe

sound jelentese magyarul
hang, zaj
hangulat
szonda
Példamondatok
The sound of their passage diminished. = A zaj csitulni kezdett.
Ige
A szó gyakorisága:A sound gyakorisága, jelentéseA sound gyakorisága, jelentéseA sound gyakorisága, jelentéseA sound gyakorisága, jelentéseA sound gyakorisága, jelentése
Ragozás: sound, sounded, sounded
Inges alak: sounding
E/3: sounds
Példamondatok
Now you sound rational. = Ez okosan hangzik.
Melléknév
A szó gyakorisága:A sound gyakorisága, jelentéseA sound gyakorisága, jelentéseA sound gyakorisága, jelentéseA sound gyakorisága, jelentéseA sound gyakorisága, jelentése
Középfoka: sounder
Felsőfoka: the soundest
okos, józan
Példamondatok
It was late next morning when Oliver awoke, from a sound, long sleep. = Olivér másnap későn ébredt hosszú, egészséges álmából.
Határozószó
A szó gyakorisága:A sound gyakorisága, jelentéseA sound gyakorisága, jelentéseA sound gyakorisága, jelentéseA sound gyakorisága, jelentéseA sound gyakorisága, jelentése

sound jelentése kifejezésekben

sound beam

hanghullám
hangnyaláb
irányított hangnyaláb

sound track

hangsáv

sound signal

hangjel
hangjelzés

sound of mind

épelméjű

sound pick-up

hangfelvevő
hanglejátszó
hangleszedő
mikrofon

dim sound

elhaló hang
halk hang

dead sound

tompa hang

nasal sound

orrhang

woody sound

fahang
fénytelen hang
tompa hang

snappy sound

csattanó hang
pattogó hang

speech sound

beszédhang

grinding sound

csikorgó hang

to bray a sound

recsegtet

you sound as if

úgy beszélsz, mintha

reading by sound

hallás utáni vétel
hangolvasás

to sound a blast

megszólaltatja a szirénát
szirénával jelt ad
sípol
tülköl

as sound as a bell

egészséges mint a makk
makkegészséges
olyan egészséges mint a makk

stereophonic sound

plasztikus hang

to sound the alarm

vészjelet ad

as sound as a roach

úgy érzi magát, mint hal a vízben

to be sound of mind

épelméjű

to bray out a sound

csikorgó hangot ad ki
recseg
recsegő hangot ad ki
rivall

to sound one's horn

dudál
kürtöl

to sound the tattoo

takarodót dobol
takarodót fúj

environmentally sound

környezetbarát

stereophonic sound system

sztereofónikus hangerősítő rendszer

to be as sound as a roach

úgy érzi magát mint hal a vízben

a sound mind in a sound body

ép testben ép lélek

to sound the boot and saddle

nyergelésre trombitajelt ad

to waft a sound through the air

hangot sodor a légen át

acoustics is the science of sound

az akusztika a hang tudománya

there was not a sound to be heard

egy hangot sem lehetett hallani

sounds

hangok

sounder

hangjelző
mélységmérő (készülék)

soundly

alaposan
józanul
mélyen
épen

sounding

hallgatózás
hangmérés
hangzatos
hangzás
hangzó
kopogtatás
mélységmérés
tapogatózás

soundings

vízmélység

soundtrack

hangbarázda
hangsáv

sound-proof

hangelnyelő
hanggátló
hangszigetelt
hangszigetelő
zajmentes
zörejmentes

sounding-out

puhatolózás
tapogatózás