admit jelentése magyarul a szótárban

Összesen 71 jelentés felelt meg a keresésnek. admit magyaruladmit meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A admit gyakorisága, jelentéseA admit gyakorisága, jelentéseA admit gyakorisága, jelentéseA admit gyakorisága, jelentéseA admit gyakorisága, jelentése
Ragozás: to admit, admitted, admitted
Inges alak: admitting
E/3: admits

to admit képe

to admit jelentese magyarul
megenged

admit of something

eltűr, megenged
Példamondatok
All right, all right, I admit it! = Jól van, jól van, bevallom!
The first thing you have to do is admit you have a problem. = Az az első lépés, hogy beismered a problémádat.
I admit the word, my lord, because it rhymes with ministre. = Eltűröm ezt a szót, fenséges uram, mert megfelel annak, hogy miniszter.

to admit jelentése kifejezésekben

to admit of

eltűr
megenged

admitted

bevett
elfogadott
elismert
hírhedt
igaznak tartott, vallott, bizonyult
igazolt
közismert
mindenki által tudott
általános
általánosan elfogadott, vallott

admittable

bebocsátható
beengedhető

admittance

admittancia
bebocsátás
bebocsátási engedély
beengedés
beiktatás
bejárás
belépési engedély
bemenet
elfogadás
feltevés
feltételezés
hozzáférés
hozzájutás
hozzájárulás
komplex vezetőképesség
megengedés
reciprok impedancia

admittedly

bevallottan
kétségkívül

to readmit

visszaenged vhova
újra beenged

unadmitted

be nem vallott
meg nem engedett

to re-admit

visszafogad

readmittance

elbocsátotté
munkába visszavétel
visszahelyezés
újbóli alkalmazás
újrabebocsátás

unadmittable

megengedhetetlen

to be admitted

fel van véve

charge for admittance

belépti díj
belépődíj

have admittance to sy

bejáratos vkihez
bejárása van vkihez

to give sy admittance

bebocsát vkit
beenged vkit

it admits of no excuse

nincs rá mentség

it must be admitted that

be kell látni, hogy

to gain admittance to sy

bebocsátást nyer vkihez
bejut vkihez

to refuse sy's admittance

megtagadja vki bebocsátását
nem enged be vkit

to get admittance into a place

sikerül bejutnia vhova

to gain admittance into a place

sikerül bejutnia vhova

no admittance except on business

belépés csak hivatalos ügyben
magánügyben tilos a bemenetel

any reasonable person will admit this

minden értelmes ember elismeri ezt