beszél angolul a szótárban

Összesen 66 jelentés felelt meg a keresésnek. beszél angolul
Ige

beszél képe

beszél angolul
speak, talk
Példamondatok
Don't speak too loud. = Ne beszélj túl hangosan.

beszél jelentése kifejezésekben

beszél vmiről

to talk about
to talk of sg
to tell about

beszél franciául, méghozzá nagyon jól

he speaks French and that very well

maga beszél

to monologize

hiába beszél

to waste one's breath
to waste one's words
to waste words

sokat beszél

have a long tongue
to chin

durván beszél

to rap

lassan beszél

to be slow of speech

tovább beszél

to talk on

tagoltan beszél

to articulate

tárgyról beszél

to talk turkey

emlékeiről beszél

to reminisce

butaságokat beszél

to burble
to haver

csak beszél tovább

to run on

felszínesen beszél

to smatter

magas lóról beszél

to get on one's high horse
to ride one's high horse
to ride the high horse

nagy hangon beszél

to bluster
to rant

hülyeségeket beszél

to haver

nem beszél komolyan

he's only stuffing

semmitmondóan beszél

to talk claptrap

rosszat beszél vkiről

to speak ill of sy

taglejtésekkel beszél

to gesticulate

jegyzetek nélkül beszél

to extemporize

üzleti dolgokról beszél

to talk shop

fenntartás nélkül beszél

to make bold with sy

kenetteljes hangon beszél

to snuffle

mindenkiről szépen beszél

have a good word for everyone
have a kind word for everyone

nagyon mély hangol beszél

to talk in one's boots

ájtatoskodó hangon beszél

to snuffle

fennhéjázóan beszél vkivel

to crow over sy

vminek az érdekében beszél

to speak in support of sg

állandóan önmagáról beszél

to egotize

diadalmaskodva beszél vkivel

to crow over sy

nem beszél szakmai dolgokról

to sink the shop

úgy cselekszik, amint beszél

to suit the action to the word

lyukat beszél a hasába vkinek

to talk sy's head off

előbb így beszél aztán meg úgy

to say first one thing than another

egyszer így, másszor úgy beszél

to blow hot and cold

mindenkiről jóindulatúan beszél

have a good word for everyone
have a kind word for everyone

tőrőlmetszett angolsággal beszél

to speak idiomatic English

beszélő

speaker
talker
talking