amount

Főnév
• összeg
• any amount of: rengeteg, tömérdek
Példamondatok
Impossible! - said Dantes, staggered at the enormous amount. = Lehetetlen! - mondta Dantes, megijedve a roppant összegtől.
Boulatruelle drank an enormous amount, but said very little. = Boulatruelle irtózatos mennyiséget megivott, de keveset beszélt.
Amount gyakorisága, mint Főnév:A amount gyakorisága, jelentéseA amount gyakorisága, jelentéseA amount gyakorisága, jelentéseA amount gyakorisága, jelentéseA amount gyakorisága, jelentése
Többes száma: amounts
amount
Ige
Példamondatok
They cancel each other out, they amount to nothing. = Kioltják egymást, együttesen nullát tesznek ki.
Amount gyakorisága, mint Ige:A amount gyakorisága, jelentéseA amount gyakorisága, jelentéseA amount gyakorisága, jelentéseA amount gyakorisága, jelentéseA amount gyakorisága, jelentése
Ragozás: to amount, amounted, amounted
Inges alak: amounting
E/3: amounts

amount jelentese magyarul

amount jelentese magyarul

amount jelentése kifejezésekben

• sok
• végösszeg
• jelentéktelen összeg
• visszanyerhető pénzösszeg
• legfőbb
• annyi mint, egyenértékű
• elsőbbség, hűbéruraság
• catamaran, zsémbes, harapós nő, áll r, európai vadmacska