Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Ecl angol B2 nyelvvizsga "Lakás/lakóhely" témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

4. Lakás/lakóhely

 • a 3 by 4 room 3 × 4 (láb/méter) méretű helység
 • a roof over one's head tető vkinek a feje fölé
 • a three-bedroom flat három hálószobás lakás
 • a three-storey building háromemeletes épület
 • apartment block bérház
 • attic padlás
 • balcony erkély, balkon
 • bank loan bankhitel
 • bathroom fűrdőszoba
 • bed-sitting room garzonlakás (egyszobás)
 • bedroom hálószoba
 • bench terasz
 • block of flats panellakás
 • brick house tégla ház
 • building society házépítő/lakásépítő szövetkezet
 • bungalow földszintes családi ház
 • cellar pince
 • chalet faház
 • condominium társasház
 • conservatory üvegház
 • cottage falusi ház
 • council housing önkormányzati bérház
 • detached house családi ház
 • digs albérlet
 • dining room étkező
 • dorm kollégium, diákotthon
 • downstairs földszint
 • eviction kilakoltatás
 • flat lakás
 • floor földszint
 • freehold housing szabad tulajdonban lévő ház, lakás
 • garden kert
 • hall előszoba, hall
 • homeless(ness) hajléktalan(ság)
 • house ház
 • house with a garden kertes ház
 • independence függetlenség
 • kitchen konyha
 • landing lépcsőforduló
 • larder spejz
 • lavatory mosdó
 • living room nappali
 • lodgings albérlet
 • lounge nappali
 • mortgage jelzálogteher
 • on the first floor első emeleten
 • on the third floor a harmadik emeleten
 • patio belső udvar
 • pisé-building vályogház
 • property tulajdon
 • rent lakbér
 • rented accommodation bérelt szállás
 • rented flat bérelt lakás
 • rented housing bérelt ház
 • self-sufficiency önállóság
 • semi-detached house ikerház
 • shower room zuhanyzó helyiség
 • sitting room nappali
 • square metre négyzetméter
 • squatter jogtalanul betelepülő lakó
 • squatting jogtalan letelepedés
 • stairs lépcső
 • study dolgozószoba
 • tenant (törvényes) bérlő
 • terraced house sorház
 • this house is mine. ez a ház az enyém.
 • three-story kétemeletes
 • to evict kilakoltat
 • to face south délre néz
 • to look onto néz vmerre
 • to overlook néz vmerre
 • to rent bérel
 • toilet wc
 • upstairs emelet
 • weekend house hétvégi ház