Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Ecl angol B2 nyelvvizsga "Család" témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

3. Család

 • a broken home felbomlott család, feldúlt családi élet
 • a broken marriage tönkrement házasság
 • adopted örökbefogadott
 • adoption örökbefogadás
 • bachelor agglegény
 • best man násznagy
 • boyfriend barát (párkapcsolatoknál)
 • bride menyasszony
 • bridegroom vőlegény
 • bridesmaid koszorúslány
 • cohabitation együttélés
 • couple pár
 • divorced elvált
 • engaged eljegyzett
 • ex husband / wife volt férj / feleség
 • father-in-law após
 • fiancé vőlegény
 • fiancée menyasszony
 • future husband / wife jövendőbeli férj / feleség
 • girlfriend barátnő (párkapcsolatoknál)
 • honey weeks mézes hetek
 • honeymoon nászút
 • husband / wife to be jövendőbeli férj / feleség
 • husband férj
 • joy father örömapa
 • joy mother örömanya
 • married (to sy) házas
 • master of ceremonies ceremóniamester
 • mother-in-law anyós
 • one-parent family csonka család
 • only child egyetlen gyermek
 • separated külön(váltan) él
 • single egyedülálló
 • single mother egyedülálló anyuka
 • single parent egyedülálló apuka
 • spouse hitves
 • superstition babona
 • to adopt örökbefogadni
 • to cohabit with sy együtt él vkivel (élettársként)
 • to divorce sy elválik vkitől
 • to get divorced elválik
 • to get engaged eljegyez
 • to get married megházasodni
 • to go out with sy együtt jár vkivel
 • to live with sy együtt él vkivel (élettársként)
 • to marry sy elvesz vkit feleségül, hozzámegy vkihez
 • to separate from sy különválik vkitől
 • to split up szakít
 • unmarried nőtlen, hajadon
 • wedding esküvő
 • widow özvegyasszony
 • widower özvegyember
 • wife feleség