your jelentése magyarul a szótárban

Összesen 92 jelentés felelt meg a keresésnek. your magyarulyour meaning in english
Névelő
A szó gyakorisága:A your gyakorisága, jelentéseA your gyakorisága, jelentéseA your gyakorisága, jelentéseA your gyakorisága, jelentéseA your gyakorisága, jelentése

your képe

your jelentese magyarul
Példamondatok
your wife = a feleséged
your mother? = az ön édesanyja?

your jelentése kifejezésekben

your lord

lord uram
méltóságod

your grace

főméltóságod
kegyelmes úr

your eminence

eminenciád

your ladyship

méltóságos asszonyom

your dress fits well

jól áll rajtad a ruha

your word will suffice

elég biztosíték a szavad is

your hair wants cutting

meg kellene már nyiratkoznod

your manuscript is unavailable

az ön kézirata nem közölhető
az ön kéziratát nem használhatjuk

at your end

az önök részéről
önöknél

hold your jaw!

fogd be a pofádat!
fogd be a szád!

it is your loss

a te bajod
te látod kárát

take your time!

ne siesd el a dolgot!

hold your noise!

fogd be a szád!

shut your mouth!

fogd be a pofádat!
fogd be a szád!

give us your fin!

add ide a praclidat!
csapj bele!
pacsit!

what's your line?

mi a foglalkozása?
mi a szakmája?
mivel foglalkozik?

lay down your pen!

tedd le a tollad!

now's your chance!

most jött el a te időd!

run for your lives!

fusson, akinek kedves az élete!

use your discretion

tégy belátásod szerint

I am double your age

kétszer olyan idős vagyok, mint te
még egyszer olyan idős vagyok, mint te

for your private ear

bizalmasan
egészen bizalmasan

have it your own way

tégy ahogy akarsz

keep your napper shut!

fogd be a szád!

set your mind at ease!

ne csinálj ebből gondot!
ne izgasd magad!
nyugodj meg!

under your hand a seal

az ön sajátkezű aláírásával és pecsétjével

none of your impudence!

ne szemtelenkedj!

I did it on your account

a te érdekedben tettem
miattad tettem
teérted tettem

don't waste your breath!

kár a benzinért!
kár a szóért!

it is none of your business

nem a te dolgod
semmi közöd hozzá

at your earliest convenience

első adandó alkalommal
mielőbb
mihelyt csak megteheti
minél korábban

what is your line of country?

hol van a szűkebb hazája?
hol van a szűkebb pátriája?
hova valósi?
milyen tájról való?
milyen vidékről való?

with reference to your letter

hivatkozással levelére

thank you for all your trouble

köszönöm szíves fáradozását

you have had your money's worth

megkaptad a pénzed ellenértékét

you'll get your ears pinned back

hátrakötik a sarkadat
ki fogsz kapni

that will warm the cockles of your heart

ez majd felpezsdítő lesz a számodra
ez majd örvendetes lesz a számodra

yours sincerely

szívélyes üdvözlettel
őszinte híve
őszinte tisztelettel

yours to command

állok rendelkezésére

hide yourself!

bújj el!