yield jelentése magyarul a szótárban

Összesen 67 jelentés felelt meg a keresésnek. yield magyarulyield meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A yield gyakorisága, jelentéseA yield gyakorisága, jelentéseA yield gyakorisága, jelentéseA yield gyakorisága, jelentéseA yield gyakorisága, jelentése
Ragozás: to yield, yielded, yielded
Inges alak: yielding
E/3: yields

yield képe

yield jelentese magyarul
terem
beismer
Példamondatok
Every tree therefore that doth not yield good fruit, shall be cut down, and cast into the fire. = A fejsze már a fák gyökerén van: kivágnak és tűzre vetnek minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt.
Főnév
A szó gyakorisága:A yield gyakorisága, jelentéseA yield gyakorisága, jelentéseA yield gyakorisága, jelentéseA yield gyakorisága, jelentéseA yield gyakorisága, jelentése
Többes száma: yields
Példamondatok
The sky was always overcast; yield grew stunted. = Az ég mindig borús volt, a termés elsatnyult.

yield jelentése kifejezésekben

net yield

tiszta hozam

to yield to sg

enged vminek

to yield ground

területet felad
területet átad
átengedi a terepet
átengedi a teret

to yield profit

hasznot hajt

to yield oneself

megadja magát

to yield to fate

beletörődik sorsába
beletörődik végzetébe

to yield to force

enged az erőszaknak

to yield the ghost

kileheli a lelkét
meghal

to yield to reason

hajlik az okos szóra
hallgat az okos szóra

to be in full yield

jól terem
teljes termésben van

to yield one's soul

kileheli a lelkét
meghal

to yield up the ghost

kileheli a lelkét
meghal

to yield a point to sy

egy kérdésben enged vkinek
egy ponton enged vkinek

to yield consent to sg

beleegyezik vmibe

to yield up one's soul

kileheli a lelkét
meghal

to yield under pressure

enged a nyomásnak

to yield the place to sy

helyet átad vkinek
helyet átenged vkinek

I will die before I yield

inkább meghalok, mintsem hogy engedjek

to yield an account of sg

számot ad vmiről

to yield to the temptation

enged a kísértésnek

to yield to superior numbers

enged a túlerőnek
meghajlik a túlerő előtt

it is only too easy to yield to temptation

könnyű engedni a kísértésnek

yield!

elsőbbségadás kötelező!

yieldy

bő hozamú
növény, föld

yielding

engedékeny
hajlékony
könnyen befolyásolható

yieldingly

engedékenyen
hajlékonyan
rugalmasan

unyielding

ellenszegülő
makacs
merev

the frost is yielding

csökken a fagy
enged a fagy
enyhül a fagy