warm jelentése magyarul a szótárban

Összesen 166 jelentés felelt meg a keresésnek. warm magyarulwarm meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A warm gyakorisága, jelentéseA warm gyakorisága, jelentéseA warm gyakorisága, jelentéseA warm gyakorisága, jelentéseA warm gyakorisága, jelentése
Középfoka: warmer
Felsőfoka: the warmest

warm képe

warm jelentese magyarul
meleg
Példamondatok
This is a warm day. = Ez egy meleg nap.
Ige
A szó gyakorisága:A warm gyakorisága, jelentéseA warm gyakorisága, jelentéseA warm gyakorisága, jelentéseA warm gyakorisága, jelentéseA warm gyakorisága, jelentése
Ragozás: to warm, warmed, warmed
Inges alak: warming
E/3: warms

warm somebody, warm somebody’s jacket

elfenekel valakit, elpáhol valakit, elnadrágol valakit
Példamondatok
We will warm you up. = Fel fogunk melegíteni.

warm jelentése kifejezésekben

warm bed

melegágy

warm tint

meleg szín
meleg árnyalat

warm heart

meleg szív

warm trail

friss csapa
friss csapás
friss nyom

warm temper

heves természet
hirtelen természet
lobbanékony természet

warm thanks

hálás köszönet

warm blanket

meleg takaró

warm contest

heves küzdelem

warm applause

lelkes taps
élénk taps

it is warm

meleg az idő
meleg van

to be warm

meleg
melege van

to warm sy

elfenekel vkit
elnadrágol vkit
elpáhol vkit

to warm up

belemelegszik
bemelegszik
bemelegít
felhevít
felhevül
fellelkesedik
fellelkesít
felmelegszik
felmelegít
felpezsdít
hevít
lelkesedik
lelkesít
megmelegít
pezsdít
összemelegszik
újra megmelegít

to get warm

bemelegszik
felmelegszik
kimelegszik

British warm

rövid katonaköpeny

to warm over

felmelegít

in warm blood

indulatosan

nice and warm

kellemesen meleg

it is a warm work

ez fárasztó munka
ez izzasztó munka
ez nehéz munka
ez veszélyes munka

to warm the engine

bemelegíti a motort

to warm sy's jacket

elfenekel vkit
elnadrágol vkit
elpáhol vkit

to keep oneself warm

melegen tartja magát
melegen öltözködik

to warm up the engine

motort bemelegít

to make it warm for sy

megnehezíti a dolgokat vki számára
megnehezíti vki életét
megnehezíti vkinek az életét
megtáncoltat vkit

to warm to the subject

belemelegedik a tárgyba
belemelegszik a tárgyba

to give sy warm welcome

meleg fogadtatásban részesít

have gained a warm place

meleg fogadtatásra talál

the room will soon warm up

a szoba hamarosan felmelegszik

to be a warm admirer of sy

lelkes bámulója vkinek
lelkes csodálója vkinek

to be kept in a warm place

meleg helyen tartandó

to make things warm for sy

megnehezíti a dolgokat vki számára
megnehezíti vki életét
megnehezíti vkinek az életét
megtáncoltat vkit

to met with a warm response

kedvező fogadtatásra talál
kedvező visszhangra talál

to warm oneself at the fire

melegedik a tűznél
melegszik a tűznél

animals that have warm blood

melegvérű állatok

have a good warm by the fire

jól felmelegszik a kályha mellett
jól felmelegszik a tűz mellett

to meet with a warm response

kedvező fogadtatásra talál
kedvező visszhangra talál

I got warm playing in the sun

kimelegedtem a napon való játszástól

the argument was getting warm

a vita hevessé vált
a vita megélénkült

to meet with a warm reception

szívélyes fogadtatásban részesül
szívélyes fogadtatásra talál

come and get warm by the fire!

gyere és melegedj meg a tűznél!