true jelentése magyarul a szótárban

Összesen 119 jelentés felelt meg a keresésnek. true magyarultrue meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A true gyakorisága, jelentéseA true gyakorisága, jelentéseA true gyakorisága, jelentéseA true gyakorisága, jelentéseA true gyakorisága, jelentése
Középfoka: truer
Felsőfoka: the truest

true képe

true jelentese magyarul

true jelentése kifejezésekben

true bill

megalapozottnak tekintett vád

true copy

hiteles másolat
másodlat

true skin

derma
irha

true time

valóságos idő

true ground

egyenletes pálya
egyenletes talaj

true enough!

igaz!
így van!

true heading

tényleges irányszög
tényleges iránytartás
tényleges útirány
valóságos útirány

true altitude

valódi magasság

true as steel

megbízható, mint az acél

true repentance

őszinte megbánás

true to variety

fajtaazonos

true equilibrium

stabil egyensúlyi állapot
tartós egyensúlyú állapot

true to specimen

mintával egyező

true to the core

valódi

true yellow fever

sárgaláz

true stuff of poetry

költészet igazi anyaga
költészet igazi tárgya

true to one's promise

hű ígéretéhez

true he only saw me once

az igaz, hogy csak egyszer látott

true to one's principles

elvhű
hű az elveihez

in true

egyenes
egyenesen
nincs elferdülve
nincs megvetemedve

to true up

beszabályoz
beállít
centíroz
felszabályoz
helyrehoz
hitelesít
hozzáigazít
hozzáilleszt
kiigazít
központosít
megigazít

out of true

egyenetlen
elferdült
elgörbült
elhajolt
ferde
megvetemedett
nem egyenes

to run true

egyenletesen jár

to true off

felületet készít
profilba simít

to come true

bekövetkezik
megvalósul
teljesül
testet ölt
valóra válik

to sing true

tisztán énekel

to breed true

változatlan típust követve szaporodik

to speak true

igazat mond

his true nature

igazi természete

as true as true!

igazán!

if it be true that

ha igaz az, hogy

to get out of true

elferdül
elgörbül
elhajlik
meggörbül
megvetemedik

to hold true of sg

áll vmire
érvényes vmire

to run out of true

elmozdul a tengelye
nem körben forog

too good to be true

olyan jó, hogy nem is lehet igaz
olyan szép, hogy el se lehet hinni
olyan szép, hogy nem is lehet igaz

to put sg out of true

elferdít vmit
elgörbít vmit
elhajlít vmit
megvetemít vmit

to be true to one's salt

hűségesen szolgálja kenyéradóit
odaadóan szolgálja kenyéradóit

what you say is not true

amit mondasz, nem igaz
nem mondasz igazat

piece that fits dead true

tökéletesen illeszkedő darab

I certify this a true copy

másolat hiteléül