order jelentése magyarul a szótárban

Összesen 107 jelentés felelt meg a keresésnek. order magyarulorder meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A order gyakorisága, jelentéseA order gyakorisága, jelentéseA order gyakorisága, jelentéseA order gyakorisága, jelentéseA order gyakorisága, jelentése

to order képe

to order jelentese magyarul
rend, osztály
rendelés
Példamondatok
That was the correct order. = Ez a helyes sorrend.
That is their first order! = Ez az elsőszámú parancs!
Ige
A szó gyakorisága:A order gyakorisága, jelentéseA order gyakorisága, jelentéseA order gyakorisága, jelentéseA order gyakorisága, jelentéseA order gyakorisága, jelentése
Ragozás: to order, ordered, ordered
Inges alak: ordering
E/3: orders

to order jelentése kifejezésekben

to order off

elküld
elparancsol
kiállít (játékost)

to call to order

megnyit
rendreutasít

ordered

rendezett

orderer

elrendező
parancsnok
parancsoló
rendszerező

orderly

fegyelmezett
jó magaviseletű
küldönc
nyugodt
precíz
pucer
rendes
rendesen viselkedő
rendszeres
rendszerető
szabályos
szolgálatban levő
szolgálatos
szófogadó
tisztiszolga

word order

szórend

money order

pénzesutalvány

order arms!

fegyvert lábhoz!

order sheet

megrendelőlap

orderly-bin

utcai szemétgyűjtő kosár

acting-order

hivatalos hatalom átruházása

export order

külföldi rendelés

minor orders

alsóbb rendek

orderly room

ezrediroda
századiroda

public order

közrend

ward orderly

kórházi takarítónő
kórtermi takarítónő

by order of sy

vki parancsára
vki rendeletére

clerical order

klérus
papság

in order of sg

vminek sorrendjében

matched orders

egyidejű vételi és eladási tőzsdei megbízások

street orderly

köztisztasági alkalmazott
utcaseprő
öntöző

to be in order

rendben van

follow-up order

utánrendelés

of the order of

vmilyen nagyságrendű

order of firing

gyújtási sorrend
gyújtási ütem

orderly officer

napos tiszt
parancsőrtiszt

standing orders

házszabályok
képviselőházi házszabályok
ügyrend

Corinthian order

korinthuszi oszloprend

breach of orders

parancsmegszegés

equestrian order

lovagrend
római lovagrend

for order's sake

a rend kedvéért

in a fixed order

meghatározott rendben

orders are orders

a parancs az parancs
a szabály az szabály

in the order of sg

vminek sorrendjében

to be out of order

nem működik
rossz állapotban van

mobilization orders

általános mozgósítás

old order of things

régi rendszer
régi világ

to execute an order

rendelést teljesít

clerk in holy orders

egyházi személy
felszentelt pap
lelkész
pap

that's a tall order!

ez már sok a jóból!
mindennek van határa!