favour jelentése magyarul a szótárban

Összesen 101 jelentés felelt meg a keresésnek. favour magyarulfavour meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A favour gyakorisága, jelentéseA favour gyakorisága, jelentéseA favour gyakorisága, jelentéseA favour gyakorisága, jelentéseA favour gyakorisága, jelentése
Ragozás: to favour, favoured, favoured
Inges alak: favouring
E/3: favours

to favour képe

to favour jelentese magyarul
hasonlít
Példamondatok
Conditions favoured the undertaking. = A körülmények kedveztek a vállalkozásnak.

to favour jelentése kifejezésekben

to favour attention

figyelmet szentel

favoured

kiváltságos

favourer

adományozó
támogató

disfavour

helytelenítés
kegyvesztettség
rosszallás

favouring

előnyös
hasonló kinézésű
kedvező

favourite

kedvenc

favourable

előnyös
kedvező

favourably

kedvezően
szerencsésen

unfavoured

előnyben nem részesülő, részesült
nem kedvezett

favouritism

kivételezés
protekcionizmus
részrehajlás

unfavourable

kedvezőtlen

unfavourably

kedvezőtlenül

by your favour

szíves engedelmével

by favour of sy

vki jóvoltából

in favour of sy

vki javára
vki érdekében

favourable to sy

kedvező vki szempontjából
kedvező vki számára
kedvező vkire nézve

to do sy a favour

szívességet tesz vkinek

favoured by fortune

sors jóvoltából
szerencse jóvoltából

fortune favours fools

hülyének áll a szerencse

to ask a favour of sy

szívességet kér vkitől

to find favour with sy

vki kegyeit élvezi
élvezi vki kegyeit

without fear or favour

pártatlanul
részrehajlás nélkül

to be in favour with sy

vki jóindulatát élvezi
vki pártfogását élvezi
élvezi vki jóindulatát
élvezi vki pártfogását

to curry favour with sy

igyekszik magát behízelegni vki kegyeibe
nagyon jár vki körül
nyüzsög vki körül
udvarol vkinek

to crawl into sy's favour

befurakodik vki kegyeibe
behízelgi magát vkinél

under favour of the night

éj leple alatt

has everything in his favour

minden mellette szól

have everything in his favour

minden mellette szól

to restore sy to one's favour

visszafogad vkit kegyeibe

to give a favourable account of sg

előnyös képet fest vmiről

insurance in favour of a third party

biztosítás harmadik javára

to be favourably inclined towards sg

jóindulattal tekint vmire
szívesen fogad vmit
tetszéssel fogad vmit