bound jelentése magyarul a szótárban

Összesen 151 jelentés felelt meg a keresésnek. bound magyarulbound meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A bound gyakorisága, jelentéseA bound gyakorisága, jelentéseA bound gyakorisága, jelentéseA bound gyakorisága, jelentéseA bound gyakorisága, jelentése
Ragozás: to bound, bounded, bounded
Inges alak: bounding
E/3: bounds

to bound képe

to bound jelentese magyarul
korlátoz
Példamondatok
He has bounded. = Visszapattant.
Főnév
A szó gyakorisága:A bound gyakorisága, jelentéseA bound gyakorisága, jelentéseA bound gyakorisága, jelentéseA bound gyakorisága, jelentéseA bound gyakorisága, jelentése
Többes száma: bounds
mesgye, határ
körlet
Példamondatok
I reached the northern bound of my property. = Elértem a földem északi határát.
Melléknév
A szó gyakorisága:A bound gyakorisága, jelentéseA bound gyakorisága, jelentéseA bound gyakorisága, jelentéseA bound gyakorisága, jelentéseA bound gyakorisága, jelentése
Nem fokozható.
kész

where are you bound for?

hová mész?

bound up in something

elfoglalt, érdekli valami
Példamondatok
You are not legally bound to reply. = Törvényileg te nem vagy köteles válaszolni.

to bound jelentése kifejezésekben

to bound downstairs

lerohan

bounds

kötelékek

bounden

szent

bounder

bunkó
erőszakos
modortalan
műveletlen

inbound

beérkező
kikötő felé tartó
kikötőbe befutó
part felé tartó

rebound

visszapattanás
visszaugrás

unbound

akadálytalan
eloldott
eloldozott
fűzött
helyhez nem kötött
kibomlott
kioldott
kioldozott
kötetlen
lengő
megoldott
megoldozott
nem kötött
szabad
szegőszalaggal nem befoglalt
zsinórral nem befoglalt

boundary

határ-
határvonal

boundless

határtalan

hidebound

konvenciókhoz ragaszkodó
maradi

ice-bound

befagyott
jégbe szorult
jéggel körülvett

unbounded

féktelen
határtalan
korlátlan
mérhetetlen
szertelen

at a bound

egyetlen ugrással

earthbound

alantas
földhöz kötött
földhöz tapadt
lapos
lendület nélküli

hide-bound

konvenciókhoz ragaszkodó
maradi

overabound

túlságosan bőven van

spellbound

elbűvölt
lenyűgözött

to rebound

feléled
visszaháramlik
visszapattan
visszaugrik
új erőre kap

west-bound

nyugat felé induló
nyugat felé irányuló
nyugat felé irányított
nyugat felé menő
nyugati irányt követő
nyugatra tartó
nyugatra utazó

abound in sg

bővelkedik vmiben
hemzseg vmitől

bound charge

kötött töltés

I'll be bound

biztos vagyok benne
fogadni mernék

boundary line

partvonal

boundary pole

határoszlop
mezsgyekaró

in duty bound

becsületbeli kötelességként
kötelességként
kötelességszerűen

morocco bound

bőrbe kötött
szattyánbőrbe kötött

out of bounds

megengedett területen kívül

wedlock-bound

házas

abound with sg

bővelkedik vmiben
hemzseg vmitől

bound for home

útban hazafelé

bound in cloth

vászonkötésű

homeward bound

útban hazafelé

to bind, bound

beköt
bekötöz
köt
kötelez
kötelező ereje van
megkeményedik (vakolat)
megköt
összeköt

boundary furrow

osztó barázda
szétvetett barázda

to abound in sg

bővelkedik vmiben
hemzseg vmitől

to come unbound

kibomlik
kioldozódik

extreme boundary

legtávolabbi határ

metes and bounds

határjelek
határkövek
határok
területhatárok

bounds of wedlock

házastársi kötelékek

to abound with sg

bővelkedik vmiben
hemzseg vmitől