answer jelentése magyarul a szótárban

Összesen 80 jelentés felelt meg a keresésnek. answer magyarulanswer meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A answer gyakorisága, jelentéseA answer gyakorisága, jelentéseA answer gyakorisága, jelentéseA answer gyakorisága, jelentéseA answer gyakorisága, jelentése
Többes száma: answers

to answer képe

to answer jelentese magyarul
Példamondatok
The answer was low, but distinct. = A válasz halk, de érthető volt.
I have got the answer! = Rájöttem a megoldásra!
Ige
A szó gyakorisága:A answer gyakorisága, jelentéseA answer gyakorisága, jelentéseA answer gyakorisága, jelentéseA answer gyakorisága, jelentéseA answer gyakorisága, jelentése
Ragozás: to answer, answered, answered
Inges alak: answering
E/3: answers
megfelel
Példamondatok
Harry did not answer. = Harry nem válaszolt.
Surely, the result would answer to the effort. = Az eredmény minden bizonnyal megfelel majd az erőfeszítésnek.

to answer jelentése kifejezésekben

to answer back

felesel
visszabeszél

to answer wrong

helytelenül válaszol
hibásan válaszol
pontatlanul válaszol
tévesen válaszol

to answer sy pat

azonnal válaszol vkinek
kapásból válaszol vkinek
visszavág vkinek

to answer laconically

kurtán válaszol
lakonikusan válaszol

to answer the purpose

megfelel a célnak

to answer to the name of

hallgat a nevére

to answer in the negative

tagadó választ ad
tagadólag válaszol

to answer in monosyllables

kurtán felelget

to answer in the affirmative

igenlően válaszol

to be quick to answer back

nem késik a visszavágással
nem késik a válasszal
nem marad adós a válasszal

it would below him to answer

méltóságán alulinak tartja, hogy válaszoljon

answers

válaszok

answerer

válaszoló

reanswer

megfelel vmnek
újból válaszol

answerable

alárendelt
felelős
felelősségre vonható
függő
megfelelő
megoldható
megválaszolható

answerably

megfelelően (vmnek)

pat answer

hirtelen válasz
talpraesett válasz

unanswered

megválaszolatlan

in answer to

válaszul vmire

loose answer

körülbelüli válasz
pontatlan válasz

unanswerable

megválaszolhatatlan

answerability

felelősségre vonhatóság

evasive answer

kitérő felelet
kitérő válasz

fitting answer

talpraesett válasz

definite answer

egyértelmű válasz
határozott válasz

negative answer

negatív válasz
nemleges válasz
tagadó válasz

positive answer

igenlő válasz

answering machine

üzenetrögzítő

failing an answer

ha nem jön válasz
válasz hiányában

monosyllabic answer

kurta válasz

she offered no answer

nem adott feleletet
nem adott választ
nem válaszolt

the answer is a lemon

egy fityiszt
egy frászt

answer in the positive

igenlő válasz

to bite back an answer

lenyel egy választ

to snort out an answer

választ kiböffent

to get the answer right

eltalálja a helyes választ

his answer was a crusher

válasza lesújtó volt

no one answered the bell

senki sem felelt a csengetésre
senki sem nyitott ajtót

to give an evasive answer

kitérő feleletet ad
kitérő választ ad
nem mond se igent, se nemet

never to be at a loss for an answer

mindenre talál választ