válasz angolul a szótárban

Összesen 74 jelentés felelt meg a keresésnek. válasz angolul
Főnév

válasz képe

válasz angolul
Példamondatok
Tim gave no answer to my question. = Tim nem adott választ a kérdésemre.

válasz jelentése kifejezésekben

válasz hiányában

failing an answer

kurta válasz

monosyllabic answer

igenlő válasz

answer in the positive
positive answer

kitérő válasz

evasive answer

tagadó válasz

negative answer
negative reply

találó válasz

clincher
clinker

negatív válasz

negative answer
negative reply

nemleges válasz

negative answer
negative reply

egyértelmű válasz

definite answer

ha nem jön válasz

failing an answer

határozott válasz

definite answer

körülbelüli válasz

loose answer

talpraesett válasz

fitting answer
pat answer
score

választ

to choose, chose, chosen
to cull
to elect
to embrace
to opt
to take, took, taken

válaszol

to answer
to rejoin
to reply
to respond
to return

válasz

elector

válaszul vmire

in answer to

válaszát várva

hoping to hear from you

választ kiböffent

to snort out an answer

választó impulzus

strobe

válasza lesújtó volt

his answer was a crusher

oldalt választ

to pick up
to pick up for sides

királyt választ

to set up a king

kurtán válaszol

to answer laconically

mezőnyt választ

to pick up
to pick up for sides

hibásan válaszol

to answer wrong

tévesen válaszol

to answer wrong

igenlően válaszol

to answer in the affirmative

kitérő választ ad

to give an evasive answer

kitérően válaszol

to shuffle

középutat választ

to take a middle course

lemezekre választ

to laminate

nem adott választ

she offered no answer

tagadó választ ad

to answer in the negative
to return a negative

kitérő választ adó

shuffling

tagadólag válaszol

to answer in the negative
to return a negative

taggá választ vkit

to elect sy a member

helytelenül válaszol

to answer wrong

lakonikusan válaszol

to answer laconically

pontatlanul válaszol

to answer wrong