wear down jelentése magyarul a szótárban

Összesen 59 jelentés felelt meg a keresésnek. wear down magyarulwear down meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A wear down gyakorisága, jelentéseA wear down gyakorisága, jelentéseA wear down gyakorisága, jelentéseA wear down gyakorisága, jelentéseA wear down gyakorisága, jelentése
Ragozás: to wear down, wore down, worn down
Inges alak: wearing down
E/3: wears down

pl. ellenállást

csökken, megtörik

years of use has worn the carpet down

a sokéves használat elkoptatta a szőnyeget

dad's resistance finally wore down

apa ellenállása végül megtört
Példamondatok
They finally just get worn down. = Előbb-utóbb kifáradnak, nem bírják tovább.

to a kifejezésszótárban

to OK

beleegyezik
helybenhagy
jóváhagy
szignál

to ax

csökkent
leszállít

to go

menni

to me

nekem

to up

emel
felemelkedik
feláll
fokoz
megjelöl

to ace

hallgat (vallatásnál)
nem árulja el a titkot

to act

alakít
cselekszik
hat
intézkedik
játszik
megjátszik
működik
művel
szerepel

to add

egybevet
emel
hozzáad
hozzájárul
hozzájön
hozzátesz
hozzátold
szaporodik
összead
összeköt

to age

érlel
öregszik
öregít

to aid

előmozdít
elősegít
megsegít
segédkezik
segít
támogat