over jelentése magyarul a szótárban

Összesen 141 jelentés felelt meg a keresésnek. over magyarulover meaning in english
Elöljárószó
A szó gyakorisága:A over gyakorisága, jelentéseA over gyakorisága, jelentéseA over gyakorisága, jelentéseA over gyakorisága, jelentéseA over gyakorisága, jelentése

to over képe

to over jelentese magyarul
odaát, túl
Példamondatok
Look over my right shoulder! = Nézzen át a jobb vállam fölött!
Do not run over the chickens! = Ne hajts keresztül a csirkéken!
Over that rise, sir. = Azon az emelkedőn túl, uram.
Határozószó
A szó gyakorisága:A over gyakorisága, jelentéseA over gyakorisága, jelentéseA over gyakorisága, jelentéseA over gyakorisága, jelentéseA over gyakorisága, jelentése
át
több, felül, túl
Példamondatok
Step over the threshold. = Lépjék át a küszöböt!
Melléknév
A szó gyakorisága:A over gyakorisága, jelentéseA over gyakorisága, jelentéseA over gyakorisága, jelentéseA over gyakorisága, jelentéseA over gyakorisága, jelentése
Középfoka: more over
Felsőfoka: the most over
vége, elmúlt
Példamondatok
Everything we compiled on Palmer over the last eight hours is in there. = Benne van minden adat, amit az elmúlt 8 órában Palmerről összegyűjtöttünk.

to over jelentése kifejezésekben

to overlap

egybeesik
egybevág
részben fed
átfed

to overarch

átível

to oversize

túlméretez

to overwork

agyoncsigáz
agyondolgoztat
agyondolgozza magát
agyonhajszol
agyonhajszolja magát
elcsépel
túl sokat dolgozik
túldolgoztat

to overdo sg

túlzásba visz vmit

to overcast, overcast

beborít
beszeg
elhomályosít
elsötétít

to overhear, overheard

hallgatózással meghall
kihallgat
meghall
véletlenül meghall

to override, -rode, -ridden

agyonhajszol
hatástalanít
legázol
megsemmisít
semmibe vesz
átgázol

overs

rostán visszamaradó anyag
ráadás-ív
szitán visszamaradó anyag
többletív

overt

nyilvánvaló
nyílt

overdo

agyon főz
eltúloz
felülmúl
túlzásba visz

overgo

elmegy vm mellett
felülmúl
átlép
átmegy

overly

nagyon is
túlságosan

remover

bútorszállító
eltávolító
szállító

oversize

előírtnál nagyobb méretű dolog
rendkívüli méret
rostán visszamaradó anyag
szitán visszamaradó anyag
túlméret

overtime

túlóra
túlórázás

to hover

habozik
kering
körbe-körbe száll
köröz
lebeg
lengedez
szálldos vmi felett

carry-over

tőzsdei prolongáció
átvitel

overpriced

túl drága

overtaking

elhagyás

overweight

kövér
túlsúlyos

to get over

elfelejt
kihever
túljut
túlteszi magát vmin
átesik
átjut
átjuttat
átkel
átvisz

getting over

keresztüljutás
kiheverés
átjutás

to hang over

kinyúlik (szikla)
kiugrik (sarok)

to pick over

átválogat

to skin over

beheged

to skip over

átugrik
átugrál

overshot pick

felsővetülék

to skate over

átsiklik

impoverishment

elszegényedés
elszegényítés

man-hole cover

csatornafedő

shorts and overs

deficit és többlet
hiány és többlet

overhead crossing

felüljáró keresztezés
felüljáró útkeresztezés

house over the way

szemközti ház
túlsó ház

to rhapsodize over

lelkesen beszél
lelkesen ír

coalition government

koalíciós kormány

command over oneself

önuralom

pulling-over machine

kaptafára húzó gép

to reign over a land

uralkodik egy országban

over ten years of age

tíz éves elmúlt