than jelentése magyarul a szótárban

Összesen 81 jelentés felelt meg a keresésnek. than magyarulthan meaning in english
Kötőszó
A szó gyakorisága:A than gyakorisága, jelentéseA than gyakorisága, jelentéseA than gyakorisága, jelentéseA than gyakorisága, jelentéseA than gyakorisága, jelentése
mint
amikor

rather than

inkább, mint hogy
Példamondatok
He is smaller than he. = Ő kisebb nála.
You got more to think about than yourself. = Magadon kívül másra is kell gondolnod.
I have more need of thought than of sleep. = Fontosabb, hogy gondolkodjam, mint hogy aludjak.

than jelentése kifejezésekben

more than

több, mint

more in number than

többen mint

no less person than

nem kisebb személy, mint

was none other than

nem volt más, mint

in less than an hour

nem egészen egy óra alatt

less than six months

hat hónapnál rövidebb ideig

easier said than done

könnyebb mondani, mint megtenni
nincs könnyebb a szónál

more brain than brawn

többet ésszel mint erővel

to offer more than sy

többet ígér vkinél

better bend than break

jobb meghajolni, mint megtörni

she is younger than me

ő fiatalabb, mint én

I could do no other than

egyéb nem tellett tőlem mint
egyéb nem tellett tőlem, mint
mi mást tehettem volna mint
mi mást tehettem volna, mint
nem tehettem egyebet mint
nem tehettem egyebet, mint
nem volt más választásom mint
nem volt más választásom, mint

to do more harm than good

többet árt, mint használ

blood is thicker than water

vér nem válik vízzé

any person other than yourself

bárki a te helyedben
bárki más
bárki rajtad kívül

to be more than a match for sy

felülmúl vkit
különb vkinél

it will more than pay the trouble

bőségesen megéri a fáradságot

to cut off more than one can chew

nagy fába vágja a fejszéjét
nagyobb a szeme, mint a szája

kind hearts are more than coronets

a jó szív többet ér, mint a nemesi cím

I did not do it any more than you did

épp úgy nem én csináltam, mint ahogy te sem
épp úgy nem én tettem, mint ahogy te sem

neither more nor less than ridiculous

egyszerűen nevetséges

it is more than flesh and blood can bear

ezt ember nem tudja elviselni

I don't set myself up to be better than you

nem állítom, hogy nálad jobb vagyok
nem állítom, hogy nálad különb vagyok

thane

lovag

thanks

hála
köszönet
köszönöm

thanks to

hála vminek

thanks to sg

hála vminek
vminek köszönhetően

thanksgiving

hálaadás

thank goodness!

hála isten!
hála istennek!

thanks awfully!

ezer köszönet!
nagyon köszönöm!

thank you very much

hálásan köszönöm
nagyon köszönöm
nagyon szépen köszönöm

thank you for all your trouble

köszönöm szíves fáradozását

ethane

etán

methane

metán

to thank

hálát ad
megköszön

firsthand

első kézből való

coathanger

fali kabátakasztó
fali kabátfogas
ruhaakasztó
vállfa

methanation

metánosítás

warm thanks

hálás köszönet

to shorthand

gyorsírással ír